04/2014

Co můžeme zlepšovat v Ymce

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1068 přečtení)
YMCA v ČR je nejstarší mezinárodní organizace pracující s dětmi a mládeží, která musí reagovat na současné dění, aby si otevřela prostor pro fungování v budoucnosti.


Identita YMCA
Identita YMCA vychází z historických dokumentů zabývajících se posláním organizace. Je stanoveno, že dokumenty by měly být trvale aktualizovány v kontextu měnícího se světa za podmínky zachování všech základních principů YMCA.

Cílem činnosti YMCA v ČR všestranný rozvoj osobnosti dle principů YMCA. Koncepce YMCA je naplňována v jednotlivých aktivitách YMCA. Rámec těmto aktivitám tvoří Výchovně vzdělávací program YMCA.

Naše práce v Ymce jako proces
Činnost v Ymce vnímáme jako proces, který má tři fáze:
1. projektování, plánování,
2. vlastní činnost – realizace aktivit podle plánu,
3. hodnocení činnosti.

Součástí plánování je analýza cílové skupiny, její potřeby a očekávání, analýza současného stavu u jednotlivých KČ, jejich potřeby a očekávání, zájem veřejnosti o činnost YMCA. Následuje stanovení výchovné strategie: to zahrnuje výchovné cíle, volbu organizačních forem, metod v souvislosti s dostupností pomůcek, prostorových podmínek.

V této fázi nám jako pomůcky mohou posloužit dokumenty vztahující se k práci s dětmi a mládeží dokumenty a legislativa, dokumenty YMCA pro práci s dětmi a mládeží, metodické příručky, pracovní listy a textové materiály pro aktivity.

Co se týče vlastní činnosti, realizátory aktivit YMCA jsou především dobrovolníci, kteří mají velkou odpovědnost. Očekává se od nich, že prostřednictvím jejich činnosti bude YMCA směřovat k naplňování svého poslání a cílů.

Kvalitu realizace jakékoliv činnosti ovlivňují tyto nástroje a podmínky:
- klima v Ymce
- koncepce Ymky
- odpovědnost (kvalifikace) dobrovolníka
- materiální, technické a prostorové vybavení

Chceme-li získat zpětnou vazbu o své práci, je třeba se k ní vracet a hodnotit. To lze pouze na pozadí zamýšlených výsledků aktivity (=cíl). Hodnocení dosažení cílů provádí vedoucí činnosti – dobrovolník (vedoucí činnosti). Hodnotí splnění svého záměru – co se podařilo, co se nepodařilo.

Jedná se o důležitou sebereflexi, která má návaznost na další plánované činnosti. Proto musí být dobrovolníkům poskytnuto dostatečné zázemí pro práci a prostor pro rozvoj v systému vzdělávání dobrovolníků.

Andrea Gröschlová, foto: fickr.com, oficiální fotky z účtu World Council of YMCAs

[.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]