01/2015

Jaké je to v YMCA být…SEKRETÁŘEM?

Vydáno dne 14. 04. 2015 (2685 přečtení)
Aneb rozhovor s Hankou Šormovou, programovým sekretářem YMCA Praha

    Jaké je to v YMCA být…
    Přemýšleli jste někdy, jaké je to v Ymce pracovat například jako sekretář, statutární zástupce, zaměstnanec, dobrovolník, být rodič dítěte, které se některé aktivity účastní? Zcela jistě něco z toho znáte, a ten zbytek vám chceme přiblížit v této nové rubrice, kde postupně naleznete rozhovory s lidmi napříč Ymkou, kteří ji znají z nejrůznějších úhlů.Jak bys definovala pozici programového sekretáře?
Programový sekretář je vlastně historický název této pozice. Pro větší srozumitelnost – zejména pro úřady – používáme i název pozice „ředitelka“.
Programový sekretář zajišťuje vše a to od A do Z. Prakticky to znamená například koordinaci programů, práci s lidmi, zařizování administrativních a legislativních záležitostí, prezentace organizace navenek. Někdy také samotné vedení některých programů – například tábory nebo nějaké aktivity v rodinném centru, což jsem dělala dříve, dnes již z kapacitních důvodů skoro ne. Ale myslím si, že je dobře, když se sekretář zároveň na nějakém programu podílí a je tak ve větším kontaktu s přímou prací.

Jak ses k této práci dostala? Jak dlouho ji děláš?
V Ymce Praha pracuji již 20 let a původně jsem nastoupila na místo asistentky programového sekretáře, až časem jsem se stala hlavním sekretářem. Dostala jsem se sem tak, že mě oslovil můj dlouholetý přítel Pavel Hlaváč, který mi řekl, že to Ymce vlastně dlužím. Tím mínil skutečnost, že jsem vyrůstala v prostředí církve, která dělala programy navazující na práci YMCA v době, kdy YMCA byla zakázaná.

Co se změnilo od doby tvého nástupu? Je ta práce stále stejná, nebo se postupem času její náplň proměnila?
Za těch 20 let, které tu jsem, zaznamenala YMCA Praha ohromný nárůst. Z malého sdružení se za ta léta stalo sdružení s velkým množstvím aktivit, finančním obratem 6 milionů a tím logicky i s větším množstvím pracovníků, včetně těch profesionálních – zaměstnanců. Zvýšilo se množství administrativy, činností spojených se získáváním grantů a jejich vyúčtováváním. Úžasné je, že YMCA Praha se sice profesionalizuje, ale současně je prostorem i pro svépomocné aktivity a činnost každým rokem stále roste.

Baví tě to?
Práce je to dynamická a zajímavá. I po těch letech, co ji dělám, se mám stále co učit. A co na tom mám velmi ráda je, že se potkávám se skvělými lidmi. Nicméně ten objem práce je opravdu velký, jsem už trochu unavená a cítím, že je načase ji někomu předat a stát se třeba jen dobrovolníkem.

Jak vypadá takový běžný den programového sekretáře v YMCA Praha? Dá se to vůbec nějak shrnout?
Každý měsíc má své pravidelné činnosti – zejména personální, mzdové, účetní, grantové apod. A někdy je jich tolik, že ani na nic dalšího nezbývá čas. Práce však zahrnuje i koordinaci programů a lidí, setkávání se s nimi, plánování apod. Dalo by se říci, že ideální je střídat dny, které se mohu plně věnovat administrativě a dny, kdy mám jednání na úřadech a porady s jednotlivými pracovními sekcemi a skupinami a mohu se účastnit se i některých programů. To propojení s přímou prací mi „dobíjí baterky“ pro chvíle plnění rutinních a nezáživných úkolů.

Co považuješ za největší úspěch ve své práci?
Za největší úspěch považuji asi založení nízkoprahové sekce a registraci poskytování sociálních služeb. Je však i mnoho dalších věcí, které mě těší. Je skvělé vidět, když dítě, které ke mně chodilo do Mateřského centra na zpívání, je dnes v Tensingu a dokonce jej vede. Nebo když bývalí tensingáři dnes vodí své děti do naší školičky.

Co bys doporučila svému nástupci?
Měla bych pro něj spíše přání, než doporučení. Přála bych mu, aby ho to bavilo. Aby měl nové nápady, byl tolerantní a otevřený.

Co ty, YMCA a volný čas? Jak to jde dohromady? Máš čas pro sebe a rodinu, nebo tě YMCA plně vytěžuje?
YMCA je ten druh práce, který se člověku stane celým životem. Není tady viditelná dělicí čára mezi osobním a pracovním životem. YMCA mi mnoho dala – zejména mnoho přátel a zážitků. Takže to skloubit zcela jistě jde.

Číslo, ve kterém tento rozhovor vyjde, se bude věnovat zdravému životnímu stylu a YMCA. Jaké aktivity pro to dělá pražská YMCA?
Nejviditelnější jsou aktivity Rodinného centra v Haštalské, kde máme to štěstí, že zde působí naše nadšená lektorka Renata Hromková, která se již léta věnuje zdravému životnímu stylu. Vede cvičení Pilates nejen pro ženy, ale i pro muže. V dubnu zde bude pořádat Týden zdraví, který bude zahrnovat nejen cvičení, ale i různé přednášky a konzultace s odborníky.

Dále jsou to ale i všechny aktivity, které probíhají v přírodě – například tábory, nebo dále dobrovolnické aktivity jako fotbálek, volejbalový turnaj, nebo naopak odborné přednášky v mateřských centrech. Dokonce i v nízkoprahových klubech teď frčí vaření s dětmi.

Je něco, co bys chtěla doplnit nebo dodat na závěr?
Myslím, že je v práci sekretáře moc důležité vážit si lidí, kteří jsou ochotni dělat něco pro druhé, být otevřený pro jejich nápady a chápat i jejich omezení. Být spolehlivý a přitom umět i trochu riskovat. Ale i vědomí, že vše nezáleží jen na nás – věřit a prosit o to, aby vše, co děláme, bylo s pomocí Boží.

Markéta Kratochvílová, foto: YMCA Praha

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]