01/2015

Pozvánka na česko-německé fórum

Vydáno dne 14. 04. 2015 (1252 přečtení)
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na českoněmecké odborné fórum k tématu zdravý životní styl dětí a mládeže, které připravuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.


Fórum proběhne v termínu 23.–25. dubna 2015 v Drážďanech a je určeno pro dobrovolné a profesionální pracovníky s dětmi a mládeží, rovněž pro učitele všech typů škol a školských zařízení (gymnázia, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, SOU, ZUŠ) se zájmem o téma zdravého životního stylu mladých lidí. Vhodné je i pro další osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže, které hledají nové podněty a metodické přístupy.

Předprogram fakultativně nabízí návštěvu místního volnočasového zařízení, poté již oficiální zahájení s tematickou diskusí a zajímavými českými a německými hosty. Páteční program bude věnován odborným česko-německým workshopům, best practice projektům k tématu zdravý životní styl, burze organizací a ukázkám konkrétních aktivit, jež je možné vhodně implementovat do programu setkání českých a německých mladých lidí. Večerní část zpestří kulturní program a neformální část. Závěrečné dopoledne v sobotu shrne možnosti financování, projektový management a umožní výměnu zkušeností s přítomnými experty, vedoucími workshopů a také pracovníky Tandemu.

Veškeré náklady (ubytování, stravování, program, pojištění) hradí Tandem, tlumočení bude po celou dobu fóra zajištěno. Cestovné bude z 50 % zpětně bezhotovostně proplaceno. Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. března 2015. Více informací spolu s odkazem na přihláškou najdete v letáku (http://zahranici.crdm. cz/wp-content/uploads/sites/3/tandem-forum-zdravyzivotni- styl-2015.pdf) a na adrese: www.tandem-org. cz/akce/yolo.

Iva Šípková, foto: Tandem

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]