02/2015

YMCA slaví 25 let od obnovení činnosti

Vydáno dne 28. 09. 2015 (1179 přečtení)
Opět slavíme! Loni jsme slavili 170 let od založení YMCA, letos 25 let od obnovení činnosti po pádu komunistického režimu. Je to důvod k ohlédnutí zpět, i výhledu do budoucna... Na různých místech naší republiky se slavilo...

Každý za sebe, za svou Ymku v místě, kde působí, kde je do Ymky zapojený, ale přece jen v jednom duchu... slavili jsme společně, protože jsme součástí jedné organizace, jedné myšlenky jednoho poslání...


Oslava dne dětí v Neveklově
YMCA Neveklov pořádala v neděli 31. 5. 2015 již 16. Dětský den v neveklovském parku a letos jej navíc spojila s oslavou 25. výročí obnovení činnosti YMCA v Česku. Již večer před samotnou akcí se sešla část organizátorů v parku, kde připravovali lezeckou stěnu, trénovali zajišťování lezců a hráli volejbal, dokud byl alespoň trochu vidět míč.

Nedělní akci zahájila píseň YMCA a připomenutí ymkařských sportů, jako je košíková a volejbal. Poté si děti procházely stanoviště, například se dozvídaly nové informace o lesních zvířatech, házely na koš, přiřazovaly obrázky, skákaly v pytlích, pokoušely se chodit po lajně, trefovaly plechovky, střílely z luku a ze vzduchovky a vylézaly na cvičnou horolezeckou stěnu. V průběhu odpoledne myslivci také ukazovali své lovecké psy a představovali jejich rasy a schopnosti a Neveklovem jezdil konopišťský vláček a vozil všechny, kdo měli zájem. Akci finančně podpořil Městský úřad Neveklov, YMCA v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a obchod Tran Khac.

Nedělní počasí předčilo očekávání organizátorů, opravdu se vydařilo, a asi i díky tomu přišel rekordní počet dětí - více než 160. Na přípravě akce se podíleli členové Okresního mysliveckého spolku, neveklovští skauti, zástupci Sokola Neveklov a SDH Neveklov, studentský spolek DOORS při OA Neveklov a maminky z Rodinného centra YMCA Neveklov.

Ještě dlouhou dobu po skončení většiny soutěží zůstávali v parku zájemci o horolezeckou stěnu a lukostřelbu, ale i o volejbal, košíkovou a ping-pong. Dětský den se skutečně vydařil, organizátoři děkují všem jednotlivcům i spolkům, kteří připravovali program a také všem sponzorům.

Markéta Doušová, YMCA Neveklov, foto: archiv autorky


Oslavy YMCA v Orlové byly vydařené!
Od čtvrtka 4. června do neděle 7. června probíhaly v Orlové oslavy 25 let od znovuobnovení YMCA v ČR respektive v tehdejším Československu. Oslavy probíhali po celé republice, a ani Orlová nebyla výjimkou. Ve čtvrtek nás evangelický farář z ČCE ve Vrchlabí Mgr. Petr Chlápek, zvaný Chlopin seznámil velmi poutavou formou s historií a významem YMCA ve světě, ale také jak se podílela na vzniku Československa, kdo byl její zakladatel a jaký měl sám životní peripetie, kdy z nemotorného nešiky se stal zakladatel největší organizace na světě. Přednáška byla opravdu poutavá a nikomu nevadilo, že z původně plánované hodiny a půl se staly dvě a půl hodiny. Přednášky se zúčastnilo celkem 13 lidí.

Pokračovali jsme akcí v pátek ve Středisku volného času Spirála – odloučeného pracoviště Domu dětí a mládeže v Orlové. Uspořádali jsme pro děti a mládež nejrůznější hry a soutěže. Díky skvělému počasí se akce podařila. Uspořádali jsme turnaj ve vikinských šachách či zahráli klasickou cvrkanou s hliněnými kuličkami A také jsme zpívali písničky s kytarou a tak dále. Akce se velmi vydařila a zúčastnilo se jí celkem 51 osob. Z dotace z RF YMCA jsme hradili pronájem Spirály, drobné občerstvení, kelímky a nákup hliněných kuliček.

Oslavy pokračovali hned ráno v sobotu výborným workshopem s polskou Gabi Gasior, která si v prostorách Husova domu ČCE Orlová připravila mnoho zkušených rad, jak lépe zpívat a také naučila některé nové písničky nejen pro členy našeho sboru Keep Smiling Gospelu, ale také spřáteleného sboru Family Gospel z Ostravy. Odpoledne v 17.00 hodin se zpěváci, ale i samotná zpěvačka Gabi předvedli na již tradičním Vánočním koncertě (ne není to překlep, je to záměr), v takřka vyprodaném sále Husova domu. Workshopu se zúčastnilo celkem 41 zpěváků a na Vánoční koncert dorazilo 95 osob. Koncert a i samotný workshop měl velmi příjemnou atmosféru a věříme, že se podaří jej zopakovat i příští rok.

Poslední den oslav byla neděle 7. června, která začínala tradičními bohoslužbami, avšak ve velmi netradičním podání. Ať už výběrem písní, kdy se hrálo pouze ze zpěvníku Svítá a pouze s kytarou, či také tématem kázání, které bylo zaměřeno na činnost a historii YMCA, jejím odkazem z bible a také dalším směřováním do budoucna, a posláním. Kázání bylo hodně inspirováno také přednáškou již zmíněného Petra Chlápka. Po bohoslužbách bylo také připraveno pohoštění a speciálně pro tuto událost upečený dort s logem oslav. Všem chutnal a vytvořil tak velmi příjemnou atmosféru.

No a na úplně závěr oslav byl připravený táborák, kde se nejen opékaly tradiční buřty na ohni, ale také se testovala nově vyrobená pec na pizzu v prostorách farní zahrady ČCE Orlová. Zahrály se opět vikinské šachy či se hrálo a zpívalo na kytaru. Byl to příjemné zakončený nejen víkend, ale také celkově oslavy YMCA. Bohoslužeb se zúčastnilo 29 osob a opékání odpoledne 25 osob. Myslím si, že letošní oslavy YMCA byly v Orlové opravdu vydařené a předčily má očekávání. Podařilo se vytvořit skvělou atmosféru a vše dopadlo na výbornou. Děkujeme sponzorům akce – YMCA v ČR a také Městu Orlová, v neposlední řadě všem, kteří se jakkoli podíleli na oslavách, ať už aktivně v rámci příprav či pasivně svou účastní na nejrůznějších akcích v rámci oslav. Vzhůru do dalších oslav, vždy je co slavit.

Miroslav Sedláček, YMCA Orlová, foto: archiv autora


YMCA Jindřichův Hradec
V neděli 14. 6. 2015 uspořádala jindřichohradecká YMCA na sídlišti Vajgar zábavné odpoledne pro děti. Tato akce konala v rámci oslav 25. výročí obnovení činnosti YMCA na území ČR, připomněli jsme si i 21 let působení YMCA v Jindřichově Hradci a rok a půl od otevření YMCA centra na sídlišti Vajgar.

Během YMCA odpoledne se u připravených her a soutěží vystřídalo asi 120 dětí – některé přišly s rodiči, některé jen v rámci pobíhání po sídlišti, ale všechny vypadaly, že si program moc užívají. Za splněné úkoly dostaly odměny a dobroty, byl pro ně připraven skákací hrad, obří bublinárna, divadelní představení či „narozeninový“ dort.

V průběhu odpoledne byla v několika vstupech představena práce YMCA v Jindřichově Hradci, nechyběly banner, vlajka či balónky s logem YMCA – snad se nám i touto akcí podařilo o kousek posunout v našem městě dobré povědomí o YMCA. Všechny finanční prostředky byly v souvislosti s touto akcí vydány smysluplně a přispěly k úrovni celého odpoledne.

Markéta Pavlíčková, YMCA Jindřichův Hradec


Oslavy YMCA ve Znojmě
V letošním roce YMCA Znojmo oslavila 25 let od obnovení činnosti YMCA. Oslavy probíhaly ve třech vlnách, nejprve jsme uspořádali turnaj v kuželkách, kde jsme se všichni sešli, provedli jsme bilanci naší činnosti za rok 2014 a zhodnotili jsme naši činnost od znovuzaložení YMCA ve Znojmě.

Shodli jsme se na tom, že jsme v poslední době zanedbávali ducha a spíše jsme věnovali naši energii na rozvoj těla a duše, zejména jsme se zaměřili na sport, zvláště na korfbal. Musíme si uvědomit, že hlavním posláním YMCA v ČR je předávat mladým lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy morálky, etiky a křesťanské lásky k bližnímu. Vést je v duchu demokracie a svobodně myslících občanů naší společnosti. V rovnováze všech tří stránek lidské osobnosti – těla, duše a ducha. Akce byla velmi vydařená a podnětná pro naší další činnost.

Na druhé akci jsme uspořádali nejen pro naše ymkaře turnaj v hodu na koš. Sešli se zde rodiče spolu se svými dětmi, rozdělili se na družstva, vždy jeden rodič a jedno dítě. Po rozpisu se spolu utkali každý s každým. Hra se hraje na dva korfbalové koše, které jsou od sebe na vzdálenost 5 metrů. Pro starší děti se mohou dát koše dál od sebe. Každé družstvo má svůj koš. Děti střílí ze vzdálenosti, odkud dohodí na koš. Rodič musí vždy střílet ze vzdálenosti delší než je vzdálenost košů od sebe. Když se míč odrazí od košatiny, může si protihráč míč chytit, pouze po jednom odrazu od země, a tak získat výhodu hodit si z bližší vzdálenosti. Hraje se na deset košů. Při součtu 5 košů se střídají strany.

Vítězem turnaje byla naše nová místopředsedkyně Lenka Toufarová se svým synem Janem Toufarem. Celkem se akce zúčastnilo 50 ymkařů a jejich přátel. Všichni se dobře bavili až do pozdního večera. Na třetí akci jsme se sešli a opekli prase. Zazpívali jsme si a podebatovali o tom, kam bude v budoucnu směřovat naše činnost. Vyhodnotili jsme, že by měla zůstat aspoň na takové úrovni jako do současnosti.

Aladár Dančo, YMCA Znojmo


YMCA Olomouc
V loňském roce jsme slavili 170 let od založení YMCA a byla to moc pěkná akce. Nemohli jsme se tedy dočkat dalších oslav – 25 let od obnovení YMCA u nás.

Využili jsme osvědčený koncept - několik stanovišť, na kterých si mohli účastníci něco zkusit, vyrobit, naučit – tedy rozvinout ducha, duši i tělo a na závěr nemohlo chybět opékání buřtů.

Letošní specialitou byla výroba lodiček a různých plavidel z korkových zátek, špejlí a tapet. Kreace vznikly nejrůznější a díky (někdy jen díky) tomu, že základem byl korek, dokonce všechny výtvory i plavaly. Všichni – vedoucí i účastníci, byli spokojeni s příjemně stráveným odpolednem a tak nás ani nepřekvapil dotaz, kdy bude podobná akce příště... tzn. co budeme slavit příští rok?

J. V. Hynek, foto: autor textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]