02/2015

ETS konference 2015

Vydáno dne 28. 09. 2015 (1046 přečtení)
Po dvouroční pauze, způsobené zrušením ETS konference v roce 2014, se delegáti evropských Tensingů opět sešli. Konference se zúčastnili tensingáři ze 7 zemí Evropy (ČR, Německo, Dánsko, Norsko, Holandsko, Anglie a Švýcarsko) se letos sešli ve švýcarské vesničce Forch, která se nachází poblíž Curychu, a to konkrétně od čtvrtka 26. 2 do neděle 1. 3. 2015.


Hlavní náplní konference bylo zvolit novou exekutivu (skupina 5 delegátů, kteří tvoří řídící výbor ETS), která měla tou dobou pouze 3 členy, zhodnotit Focus Points (2013-2015) a vymyslet nový plán na nadcházející roky.

Ten Sing ČR na konferenci zastupovala Vladislava Hudeczková (YMCA DAP, HK), která byla znovu zvolena do exekutivy, a Patricie Pastorová (YMCA DAP, HK). Řešila se spousta věcí, přes fungování lokálních TS skupin a jejich činnost, Ten Sing Idea a dokumenty ETS, až po nadcházející ETS festival k oslavám 50. let činnosti., který se bude konat v Norsku v roce 2018.

Samozřejmě, že se ale delegáti i bavili. Sobotní večer byl večerem mezinárodním. Každá země měla už předem daný úkol, a to: přivést nějaké národní jídlo a pití - za ČR jsme přivezli Kofolu a Hořické trubičky :-). Nejen, že byla tedy ochutnávka národních pochutin, ale každý měl za úkol ještě naučit ostatní něco, co se dělá u nich v Tensingu. Nebylo tedy nouze o tance, písně ale ani o hry a jinou zábavu. Jedinou zemí, která si na páteční večer nic nepřipravovala, bylo Švýcarsko.

Nebylo to však kvůli tomu, že by zapomněli, ale proto, že celé sobotní odpoledne a večer byl čistě švýcarský. Odpoledne se ETS vydala na výlet do Curychu a do sídla švýcarské Ymky, kde jsme v tamější kavárničce dostali výbornou horkou čokoládu na zahřátí. Po procházce po krásách města s výkladem od švýcarského delegáta Andrease jsme se vydali zpět do Forch, kde na nás čekalo velice příjemné překvapení v podobě sýrového fondue k večeři a následného programu ve švýcarském stylu.

Během konference jsme provedli i 2 videohovory a to s delegátkou z Ukrajiny, která se bohužel nemohla dostavit, a s výborem evropské Ymky, který měl právě také schůzi v Lisabonu.

Ten Sing Commitment (= poslání a vize pro ETS na příštích 6 let – do roku 2021)
  • POSLÁNÍ: Evropská Tensingová skupina je společenství, které reprezentuje, pomáhá k růstu, podpoře a koordinaci tensingového hnutí.

  • VIZE: V roce 2021 je Evropská tensingová skupina (ETS) nedílnou součástí Evropské Ymky. ETS je známé na všech úrovních Evropské Ymky a je součástí rozhodovacích procesů.


  • Delegáti přidali i konkrétní kroky, které by měly být provedeny. Prvním krokem bylo právě kontaktování výboru evropské Ymky přes skype na jejich konferenci. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští konferenci, která se bude konat na konci února 2016 v Norsku. Pokud chcete sledovat aktuální dění v ETS, podívejte se na naše stránky: www.ets.ymcaeurope.com nebo na náš facebook www.facebook.com/europeantensing.

    Patricie Pastorová, YMCA DAP, foto: aturoka textu

    [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
    [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]