03/2015

Členství v YMCA

Vydáno dne 19. 10. 2015 (1271 přečtení)
YMCA je Křesťanské sdružení mladých lidí, je tedy členskou organizací, nově se dá říci také spolkem. Sdružuje, spolčuje osoby, za nějakým účelem, kolem nějaké myšlenky, ideje. Členský princip je důležitý, umožňuje bližší společenství, větší identifikaci s posláním organizace...


Jaká je budoucnost YMCA? Stojí za to být ymkařem? Jak se nám daří pracovat se členy, získávat nové, udržet stávající? Víme jak na to?

Být členem YMCA to zní hrdě! Proč? Nemyslím to v nějakém elitářském smyslu, ale abych dovyložil mé použití známého výroku Maxima Gorkého „Člověk – to zní hrdě!“, tak tím, že ymkař si může mnohem více uvědomit, kdo to ten člověk opravdu je. Alespoň se o to snažíme v našem výchovně vzdělávacím programu – všemi aktivitami vést účastníky i vedoucí k poznání a neustálé konfrontaci s tím, že člověk byl stvořen jako jednota ducha, duše a těla. Usilujeme o harmonický rozvoj všech těchto tří rovin, abychom obstáli ve světě, který nás obklopuje.

Podíváme-li se do historie, tak vidíme, že YMCA se ihned po svém založení v roce 1844 rychle rozšířila do celého světa a během několika let měla statisíce členů. Také na našem území se Ymce od počátku velmi dařilo, během první republiky měla YMCA přes 20.000 členů. Přerušená kontinuita fašistickým a později komunistickým režimem samozřejmě způsobila své a YMCA tak v roce 1990 vstupovala do úplně jiné doby. Členský princip byl do značné míry zdiskreditován a obecný odpor k závaznému členství kdekoliv, se výrazně projevoval.

Nicméně s tímto faktorem se musely vypořádat všechny organizace, ať už jsou jakéhokoliv zaměření (od sportovních, chovatelských, mládežnických až po politické strany).

A někomu se to daří lépe, jinému hůře. Podíváme-li se na graf, vidíme, že členská základna Ymky sice ne dramaticky, sice ne trvale, ale přece jen klesá. V posledním dostupném roce – tedy 2014 vidíme optimistický zoubek nahoru a podle mých předběžných informací by se mohl počet členů YMCA v roce 2015 opět zvýšit. Data z velkého sčítání ymkařského lidu budeme mít brzy k dispozici, tak se necháme překvapit. Na druhou stranu však musíme jedním dechem dodat, že počet členů je pouze jeden ukazatel. YMCA je především otevřená a tak se našich programů může zúčastňovat kdokoliv, nejsou určeny jen členům a tak když se podíváme na počet účastníků akcí v roce 2014, tak dosahuje téměř 72.000.

V každém případě si položme otázku – je členství v YMCA atraktivní pro další generaci? Co na Ymce zaujalo nás, kteří členy již jsme? Vytváříme takovou Ymku, aby přímo zvala k členství, vzbuzovala v dalších lidech touhu být jejími členy? To je myslím základ, nějaká technická opatření – např. propracované náborové kampaně, až druhá. Co tedy můžeme udělat pro to, aby YMCA byla žádoucí oázou, do které by si lidé rádi přišli pro občerstvení ducha, duše i těla?

Důležitá je určitě atmosféra, kterou v každé Ymce může příchozí vnímat. Otevřenost, srdečnost, přátelskost, týmovost, a určitě mnoho dalších podobných charakteristik, je schopno člověka oslovit. Velmi také ale záleží na kvalitě programů, které nabízí. Také o rozvoj této veličiny se v Ymce snažíme, řízení kvality fungování organizace, ale především hlavního procesu, je zásadní. A jak praví jedno motto: „Kvalita našich programů nebude nikdy lepší, než je kvalita našich lidí.“ Tedy jsme zpátky u členů. Přemýšlejme tedy, jak se věnovat právě jim, nejen dětem, mládeži, ale také vedoucím, dobrovolníkům, funkcionářům.

Podíváme-li se na chvilku kolem sebe, tak zjistíme, že i ostatní organizace řeší otázku členstva. V řadě z nich probíhal vývoj počtu členů podobně jako u nás, stoupal, klesal, stagnoval a teď stejně jako my řeší otázku, co dál. Podíváme-li se například na organizaci Junák – český skaut, tak zjistíme, že jejich počet několik let po sobě klesal, ale od roku 2006 trvale roste až k dnešním pěkným 53.000.

Dalším důležitým atributem je věková struktura členské základny. Naštěstí je mnoho lidí, pro které se YMCA stane až integrální součástí jejich života. Takoví pak chtějí být členy YMCA až do smrti – a to je určitě dobře! Ale vzhledem k demografickému vývoji a celkovému zdravotnímu stavu populace, kdy se věk dožití stále zvyšuje, je nutno zaměřit svou pozornost na mladou generaci, jinak se z Ymky stane OMCA – Křesťanské sdružení starých lidí...

Tolik tedy několik čísel a úvah na téma členství. Letos jsme se v Ymce tímto tématem zabývali na několika fórech – Setkání YMCA v květnu na Soběšíně, na SeZamu v září, a také na Valném shromáždění YMCA, opět v září. To by bylo, aby tato snaha nepřinesla nějaký efekt v podobě zvýšení počtu členů, což může přinést zvětšení potenciálu celé YMCA, při své službě společnosti.

Úplně samo to ale nepůjde, zkusme tedy popřemýšlet o možnostech a především vezměme vážně myšlenku, kterou píše ve své výzvě z roku 1937 Ing. Václav Havel: „Osobní doporučení je opravdu nejvhodnější způsob k získání členů.“

Jaroslav V. Hynek, obrázek: archiv YMCA, graf: autor textu

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]