03/2015

TSCZ 2015 – Tábor – Loading...

Vydáno dne 20. 10. 2015 (2948 přečtení)
Letošní tensingový tábor se uskutečnil 3.–12. 7. 2015 v malebném kraji nedaleko Vrchlabí, konkrétně v hotelu Jizera ve Víchové nad Jizerou. Hotel se nacházel v krásné přírodě hned u řeky, v níž se i naši tensingáři nejednou vykoupali.


Tradičně jsme nacvičovali bohatý repertoár písní s doprovodem kapely a tensingáři měli také možnost kreativně se vyřádit ve svých workshopech. Letos jsme vytvořili vystoupení minisboru, moderního tance a dramatu. Úplnou novinkou byl filmový workshop, v němž se zájemci mohli seznámit hlouběji s tvorbou filmu (práce s green screen, střih, zvuk…).

K jubilejnímu 20. výročí tensingového tábora v ČR téma letošního tábora znělo: Loading… neboli česky „načítání“. Jak to asi vypadalo na 1. tensingovém táboře v roce 1995? Přesně to mohli naši tensingáři spatřit, když se hned 1. den vydali na cestu vesmírnou lodí, která umožňovala cestovat v čase. Avšak po cestě zpět do přítomnosti jsme havarovali a nedopatřením jsme všichni skončili v době pravěké.

Druhý den ráno, v naději, že se vrátíme opět do naší přítomnosti, jsme byli (ne)mile překvapeni středověkou společností. Královna se zlatou korunou se o nás na svém dvoře velmi dobře starala. Mohli jsme v poklidu nacvičovat nabitý repertoár, a večer nás čekal sedlácký desetiboj. Nechybělo vyrábění středověkých střelných zbraní, jízda trakařem, přetahovaná a další fyzicky, ale i psychicky náročné disciplíny.

Jak jsme mohli očekávat, ani třetí den pro nás neznamenal návrat domů. Teď jsme se ocitli v době Antiky. Antické bohyně nám dali ráno při rozcvičce pěkně do těla a například při obědě jsme museli jeden druhého krmit. A protože byla neděle, večer z Vrchlabí přijel Petr Chlápek, a společně jsme chválili Pána.

Čtvrtý den jsme zavítali na dvůr krále Rudolfa II. a stali jsme se svědky vraždy jeho manželky – královny. Po společné večeři měli týmy za úkol vyslechnout všechny podezřelé a určit vraha. Byla to králova milenka? Nebo snad někdo z hostů? A co třeba královský šašek? Hosté s králem a královnou se totiž před touto tragickou událostí sešli u jednoho stolu, a potom se účastnili představení kamene mudrců, Golema, a také šermířského představení. Po těchto radovánkách jsme objevili královninu mrtvolu. Přes všechna možná podezření tensingáři uznali za nejpodezřelejší osobu služebnou, kterou uvrhli do vězení. Na neštěstí byl však vrahem mudrc, který byl načapán královnou, když chtěl při královské zábavě uprchnout i se svým kamenem a penězi.

Tensingové tábory jsou proslulé tím, čemu se říká survival. Téměř každý, kdo byl na nějakém táboře má více či méně vtipné nebo dramatické historky z toho, jak byl na survivalu. Avšak koncept bývá každý rok trochu jiný. Letos, při přeletu 15. století, jsme opět havarovali (to je náhodička, co?) a skončili jsme mezi indiány, kteří nám odnesli palivové články někam do lesů. Úkolem tensingových týmů bylo získat tyto palivové články zpět od indiánů tím, že splní různé úkoly, které na ně v lesích čekaly. Naštěstí se podařilo splnit všechny úkoly a dokonce se nikdo nezranil! :-)

Šestý den jsme se ocitli v daleké budoucnosti. Přeletěli jsme vlastní přítomnost a ocitli jsme se v době technického pokroku. A večer tensingáři zažili Hodinu pravdy – každý tensingář měl nějaký úkol, který večer předváděl a získával pro svůj tým body. Někteří se naučili vázat kravatu, jiní vyjmenovávali stanice metra zpaměti, nechyběla chůze na chůdách, žonglování a míchání koktejlů zpaměti. Po tom všem jsme si užili pořádnou ufounskou diskotéku.

Nedopatřením jsme se sedmý ani osmý den nevrátili do přítomnosti. Prošli jsme dobou průmyslové revoluce, v níž jsme pomohli zapomnětlivému vědci najít kód k jeho trezoru a další den jsme si dokonce prošli válečným obdobím a naučili se střílet ze vzduchovek. Hlavně jsme však tyto dny využili k dodělání všeho, co bylo potřeba. Dopilovat sbor, kapelu i workshopy.

Konečně devátý den jsme se šťastně vrátili do přítomnosti a ráno jsme před svými vesmírnými moduly našli dárky k oslavě 20. narozenin tensingového tábora. V těchto balíčcích každý z nás objevil táborové tričko, abychom na koncertě byli jednotní, a hned ráno jsme vyrazili do Rekreačního areálu Pecka. Na koncert nás dokonce přišli podpořit někteří ze starších tensingářů a pomohli nám vytvořit přátelskou atmosféru v publiku. Po závěrečném vystoupení, které můžete vidět na youtube.com (TSCZ 2015) jsme si užili pohodovou pokoncertovou idylku. Někteří tensingáři nadšeně naskákali do bazénu, jiní se opalovali.

Po tomto povedeném závěru jsme si ještě večer společně zatancovali, napsali si vzkazy na baterky a těšili se, že se znova setkáme na turné nebo na festivale.

Závěrem bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, bez kterých by náš tábor neproběhl tak skvěle. Děkujeme veškerému personálu v hotelu Jizera, kde se o nás výborně starali, vařili nám úžasné jídlo a měli s námi trpělivost i přes všechny diety, které naši tensingáři musejí dodržovat.

Dále děkujeme Martinovi Dvořákovi za veškerou technickou podporu, zvučení a odvoz aparatury, dále rodině Makariusových za pomoc při dovozu aparatury, Filipovi Rajnochovi za skvělou dokumentaci závěrečného koncertu, Petrovi Chlápkovi za inspirativní bohoslužbu, rodině Pospíšilových za propůjčení chaty ve Stromkovicích, kde proběhl teambuilding a na závěr hlavní vedoucí Čač Javůrkové a jejímu organizačnímu týmu.

Turné
Turné TSCZ 2015 proběhlo o víkendu 11.–13. 9. 2015 v Mělníku. V rámci turné se uskutečnily 2 veřejné koncerty. První při příležitosti 40. výročí fungování mělnického Domu dětí a mládeže a druhé v neděli na mělnickém náměstí. Poslechnout si nás můžete na banzone.cz (Ten Sing) a také na tensingové festivale, který nás čeká v říjnu.

Výborné zázemí pro tuto akci nám poskytl Farní sbor ČCE, za což velmi děkujeme!

Marika Loskotová, YMCA DAP, foto: Aneta Strádalová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]