04/2015

YMCA Serbia 2015

Vydáno dne 11. 02. 2016 (1163 přečtení)
YMCA v ČR od roku 2010 podporuje jedinou YMCA v Srbsku – YMCA Bački Petrovac, která vznikla díky inspiraci Marijana Triašky, bývalého předsedy YMCA BP, který studoval na Slovensku a s prací YMCA se zde setkal. Bački Petrovac je menší městečko s cca 7 tisíci obyvateli a leží nedaleko Nového Sadu. V tomto regionu žije početná slovenská komunita a lidé z YMCA BP hovoří slovensky, proto se můžete lehce seznámit s tím, co v loňském roce srbští ymkaři podnikli.


REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROKU 2015 V YMCA SERBIA
Združenie YMCA-SERBIA-BačkiPetrovac je mimovládna nezisková organizácia, ktorá aktívne pôsobí vo svojom prostredí od roku 2010. V rámci svojich možností táto organizácia využila možnosť programov EU a v roku 2011 po prvý krát získala akreditáciu pre Európsku dobrovoľnícku službu, čím získala možnosť odoslať a prijať dobrovoľníkov. Začiatkom roku 2014 sme po prvý krát prijali dobrovoľníčku zo Slovenska do našej organizácie na dobu jedného roka. Jej pobyt v našej organizácii sa ukončil toho roku, v marci. Počas svojho pobytu v YMCA SERBIA bola zapojená do všetkých aktivít, ktoré boli organizované. Aktivita, ktorá sa začala realizovať v lete 2014 – Rozprávky z klobúka, sa aktívne uskutočňovala do jari 2015. Aktivita bola zameraná na deti predškolského a školského veku (nižšie ročníky) s cieľom zachovania ľudových rozprávok a všeobecne pestovanie vzťahu u detí k čítaniu rozprávok.

Taktiež cieľom aktivity bolo zachovávanie jazyka, kultúry a tradícií, ktoré vychádzajú aj z rozprávok. Táto aktivita sa uskutočňovala každý týždeň v priestoroch knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, ktorá sa stala partnerom tejto aktivity ako aj organizácii, ktorá neraz spolupracovala s knižnicou aj v realizácii ďalších aktivít. S touto aktivitou plánujeme pokračovať aj v roku 2016.

Ďalšia aktivita ktorá sa uskutočnila v priestoroch knižnice bola Vianočná kreatívna dielňa, realizovaná už po 5-krát. V rámci dielne deti nižších ročníkov ZŠ Jána Čajaka z B.Petrovca majú možnosť počas jedného dňa s dobrovoľníkmi vyrábať vianočné ozdoby a pohľadnice, ktoré si potom zoberú domov. Táto aktivita má za cieľ zachovávať tradíciu, ktorá sa viaže k tomuto sviatku a taktiež má usmerniť deti ku kreatívnemu vyjadrovaniu sa a manuálnej tvorbe. Na tradičných vianočných trhoch v B.Petrovci sa združenie YMCA zúčastní. Okrem predaju výrobkov ako sú ručne omaľované plátnové tašky, ručne vyrobené pohľadnice, tradičné vianočné nápoje, dobrovoľníci YMCA SERBIA budú pracovať s najmladšími, pre ktorých bude vyhradený priestor v rámci stánku kde sa budú môcť zabaviť, tvoriť svoje pohľadnice, kresliť a taktiež dobrovoľníci budú kresliť deťom na tvár.

Koncom roku 2014 YMCA SERBIA začala realizovať ďalší polročný projekt – Rozhlasová hra – v spolupráci s Rádio-difúznou ustanovizňou Vojvodiny – Televíziou Vojvodiny, Nový Sad, ktorá bola sprostredkovateľom rozhlasovej hry, čiže odvysielala 6 epizód rozhlasovej hry Láskavé rozprávky, ktoré sme nahrali a pripravili v Rádiu Petrovec, od novembra 2014 do mája 2015. Na tomto projekte sa zúčastnilo 15 mladých, stredoškolákov z Báčskeho Petrovca, ale aj z okolných slovenských osád, ktorí mali možnosť sa po prvýkrát oboznámiť s formou rozhlasového vysielania v podobe dramatického diela. Aktéri prostredníctvom dramatických prostriedkov vyrozprávali príbeh o láske. Aj nasledovný rok budeme hľadať príležitosť spolupracovať, a konkurovať za finančné prostreidky, ktoré umožnia nahrávanie ďalšej rozhlasovej hry, audiálneho záznamu, na ktorom budú robiť mladí z našej obce.

V máji toho roku, dve predstaviteľky YMCA SERBIA boli prítomné na Valnom zhromaždení YMCA EUROPY v Taline v Estónsku a zároveň sa zúčastnili na YES seminári, ktorý prebiehal pred a počas valného zhromaždenia. Taktiež v júni, presnejšie 6. júna 2015 ako každý rok, aj toho roku celosvetová YMCA oslávila svoje narodeniny a to globálnou aktivitou, ktorá sa uskutočnila na celom svete v rovnakom čase. Cieľom aktivity bolo, aby čím viac ľudí podľa vopred určených pravidiel, v rovnakom čase na celom svete, koplo futbalovú loptu do brány. YMCA SERBIA splnila všetky určené kritériá, a stala sa tak jedinou Ymkou na celom Balkáne, ktorá mala právo zúčastniť sa v tejto aktivite a zároveň tak stať sa súčasťou YMCA skupiny, ktorá sa zapíše do Guinessovej knihy rekordov, čo sa aj podarilo. V aktivite sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí. Po kopaní gólov do brány nasledovala malá oslava.

V júni 2015 sa začína aj memoriálny turnaj v malom futbale „Rastislav Pecnik Pele“. Ide o turnaj, ktorý sa uskutočňuje každoročne, po 5. rok. Počas troch týždňov sa na betónovom ihrisku stretlo 23 futbalových skupín, ktoré sa každý večer striedali, až do finálového večera. Okrem futbalových zápasov, počas turnaja sa odohrali aj volejbalové zápasy, a 4. júla sa uskutočnil BACKUP FEST, hudobný punkovo-rockový festival, ktorý YMCA SERBIA podpisuje ako organizátor už 5. rok. Tento festival toho roku dostal nové meno a priestor, kde sa uskutočnil. Doteraz sa festival pod menom KULPINFEST, realizoval v Kulpíne, s rovnakým cieľom, promovať punkovo-rockovú hudbu, mladé neafirmované skupiny,ale aj skupiny, ktoré sú publiku veľmi dobre známe.

Každoročne počas letných prázdnin, v júli, YMCA organizuje Letný denný kemp pre deti, čiže pre žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy Jána Čajaka z B. Petrovca. Toho roku sme úspešne po 5-krát zorganizovali aktivitu, ktorá je medzi deťmi veľmi populárna, a to pre 36 žiakov, ktorí mohli počas 5 dní na bicykloch spoznať svoju osadu, inštitúcie, podniky, spolky a remeselníkov, ktorí u nás pôsobia. Okrem toho, že sa dozvedeli, čím všetkým sa ľudia zaoberajú, ako fungujú, taktiež mohli počúvať o histórii Slovákov na dolnej zemi, o ich tradíciách, kultúre a jazyku. Keď nechodili na návštevu, deti mali možnosť vytvoriť si svoju vlastnú plátenú tašku, ktorú ozdobovali svojimi výkresmi, tvorenými farbami na látku, taktiež každodenne obedovali varenú stravu, aby ich denné potreby energie boli zabezpečené a taktiež, aby sa umožnilo sociálne ohrozeným deťom mať jedno jedlo počas dňa varené. Posledný piaty deň, deti odchádzajú do prírody, kde sa hrajú spoločenské hry a pripravujú si jedlo v prírode.

Ďalšia aktivita, ktorá bola zorganizovaná a realizovaná v septembri bola aktivita s názvom „Mladí s cieľom k cieľu“. Táto aktivita sa priamo týkala a nadväzovala na tradičný petrovský maratón, ktorý sa každoročne uskutočňuje poslednú nedeľu v septembri. Cieľom mladých YMCA-rov bolo, aby na maratóne upozornili nálepkami, ktoré nosili na tričkách, že bežia s určitým si cieľom, za aktivity nášho združenia. Okrem toho, že každý bežec mal svoj vlastný cieľ, niekoľko týždňov pred maratónom organizácia oslovila sponzorov, ktorí dobrovoľnou sumou mohli podporiť svojho bežca a tak dopomohli, aby sa aktivity, ktoré organizujeme, alebo plánujeme organizovať, aj realizovali. Každý bežec mal na sebe tričko sponzora, ktorý sa rozhodol podporiť túto akciu. Túto akciu plánujeme zorganizovať aj o rok, a podporiť tak aj Petrovský maratón a odprezentovať svoje aktivity.

V októbri sa do Rumunska na vodcovský tréning dostali dvaja predstavitelia YMCA SERBIA, ato od 1. do 11. októbra do mestečka Cluj Napoca - európskej metropoly mládeže vyhlásenej pre rok 2015. Na tréningu sa zúčastnilo 29 predstaviteľov z 11 európskych organizácií. Cieľom semináru bolo, aby sa účastníkom zabezpečila priaznivá atmosféra, podmienky a životné prostredie, ktoré im umožnia, aby sa našli v rôznych úlohách v reálnych životných situáciách. Títo dvaja dobrovoľníci teraz uskutočňujú stretnutia pre stredoškolákov a mladých záujemcov za takýto typ vzdelávania. V decembri sa realizovala tradičná aktivita Kreatívna vianočná dielňa s deťmi zo základnej školy Jána Čajaka z Petrovca. Na dielni si deti mohli vyrobiť vianočné pozdravy-pohľadnice. Na dielni sa zúčastnilo 21 detí a 5 dobrovoľníkov.

Okrem toho, taktiež sme sa ako združenie zúčastnili na tohoročných Vianočných trhoch, kde sme návštevníkom ponúkli vianočné nápoje, taktiež teplé nápoje, sladkosti, medovníky, vianočné pohľadnice a ručnevyrobené plátnové tašky. Táto aktivita mala za cieľ vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sa použijú na realizáciu ďalších aktivít. V rámci vianočných aktivít realizovaných v združení, taktiež sme sa rozhodli zrealizovať aktivitu MOJA HRAČKA JE TVOJA HRAČKA, čiže zber použitých hračiek s cieľom odovzdať tieto hračky sociálne ohrozeným deťom, alebo rodičom s deťmi.

Hana Tancik, generálny sekretár YMCA Serbia, foto: archiv autorky

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]