02/2016

Setkání YMCA 2016

Vydáno dne 17. 06. 2016 (1450 přečtení)
Letošní Setkání YMCA 2016 proběhlo již tradičně v Masarykově táboře YMCA u na Sázavě u Soběšína, a to ve dnech 20.–22. 5. 2016. Setkání se celkem zúčastnilo téměř 160 účastníků (což je prozatím rekord) – z toho zhruba 80 dospělých a 80 dětí. Své zastoupení letos mělo 15 kolektivních členů YMCA, za což jsme velmi rádi. Celým víkendem se neslo téma „Můj příběh“.


Oceňování dobrovolníků roku 2015 a zasloužilých členů YMCA
Během pátečního večera proběhlo oceňování dobrovolníků roku 2015 a zasloužilých členů YMCA. Celkem bylo oceněno 16 dobrovolníků z 11 Ymek a 3 zasloužilí členové YMCA za celoživotní přínos naší organizaci – jmenovitě Hana Šormová z YMCA Praha, Miloš Vyleťal z YMCA Setkání a Tomáš Matuška z YMCA Třebechovice (in memoriam). Složení oceněných dobrovolníků roku 2015 bylo velmi pestré – nejmladšímu oceněnému bylo 19 let, nejstaršímu 61 let, oceňovali jsme vedoucí tensingu, vodáky, dobrovolnice z mateřských center, vedoucí z nízkoprahových klubů, modeláře, členy výborů a další. Dobrovolníci roku obdrželi z rukou předsedy Jana Blažka a generálního sekretáře Vojtěcha Rálka keramické sošky andělů z chráněné dílny sv. Josefa v Opavě, zasloužilí členové stříbrné pamětní medaile YMCA vyrobené v České Mincovně. Hana Šormová i Miloš Vyleťal se s námi na závěr večera podělili o svůj celoživotní ymkařský příběh, který bude vepsán i do kroniky zasloužilých členů YMCA, kterou jsme s letošním prvním ročníkem založili. Rozhovor s Hankou, který shrnuje její příběh, si můžete přečíst také v tomto čísle časopisu Protein. V příštím čísle vyjde rozhovor s Milošem Vyleťalem. Celé předávání cen nám zpříjemnili členové tensingu svým krásným zpěvem a na závěr večera nechyběl slavnostní přípitek.
_________________________________
Tímto první ročníkem oceňování bychom rádi založili tradici pro páteční večery na Setkání YMCA a už teď se těšíme, koho se rozhodnete nominovat příští rok. Dobrovolníci roku mohou být 2 za každou Ymku a jsou odměňování automaticky bez dalšího výběru. Takže pokud máte nějaký svůj tip, nezapomeňte ho sdělit vedoucímu vaší Ymky. V kategorii za zásluhy a celoživotní přínos YMCA může být nominován ten, který pro Ymku pracoval nepřetržitě minimálně 10 let jako zaměstnanec nebo jako činný člen. Ocenění se přiznává za významný příspěvek k rozvoji YMCA a za dlouholetou činnou práci ve prospěch YMCA. Ze všech nominovaných v této kategorii následně vybírá 3 oceněné komise složená z předsedy a generálního sekretáře a z dalších členů ústředního výboru YMCA v ČR. Nominaci lze samozřejmě předkládat i opakovaně.

Sobota plná sportovních turnajů, workshopů a pětiboje
Na sobotní dopoledne bylo připraveno mnoho výtvarných a hudebních workshopů a sportovních aktivit pro dospělé i pro děti. Mimo jiné to byl již tradiční volejbalový turnaj dvojic, střílelo se z luků na terč i na divoké prase, kromě lezecké stěny byla letos k dispozici také pojízdná kladka, u které se hned tvořila fronta.

Během poobědní siesty se konal velmi oblíbený orientační běh pro děti, letos v lese kromě běhu po fáborkách hledaly děti také listy nebo plody předepsaných stromů a na závěr musely překonat prudký sráz dolů do cíle. Sobotní odpoledne pak bylo již tradičně věnováno Soběšínskému pětiboji. Letos proběhl již 3. ročník, který opět připravil Lukáš Kuc z YMCA Děčín. Šest družstev (po 5–8 členech) se utkalo v pěti různých disciplínách:
1. Záchrana trosečníků (plavba v pramicích na Sázavě),
2. Otec Fura (získání šifer umístěných na vrcholu horolezecké stěny),
3. Lyžařská štafeta (závod soběšínským tábořištěm v zimním oblečení na lyžích),
4. Šifry,
5. Tajná disciplína.

Na letošní tajnou disciplínu byl obzvlášť pěkný pohled – družstva měla urazit co nejdelší úsek na vysoce lepivém poli – každý, kdo do něj vstoupil, se hned přilepil. Proto se závodníci všelijak přelézali, plazili se po sobě a na závěr vždy obětavě skočili do trávy šipku, aby po nich mohl přelézt zase další závodník. Další zvolili jinou taktiku, u které se přelézali ve stoje a děti si podávali vzduchem. Ať tak či tak, byla to vskutku velkolepá podívaná. Večer, při tradičním Ohni velké rady, u kterého jsme se všichni shromáždili, byli slavnostně vyhlášeni vítězové všech soutěží. V pětiboji vyhrál tým Sudety složený ze členů YMCA Děčín. Ti si tedy domů odvezli putovní pohár.

Kdo chtěl, mohl pak zůstat u ohně a zpívat, zahrát si v klubovně deskové hry, v čajovně si vychutnat šálek čaje, poslechnout si zamyšlení Radima Žárského, nebo se v lese zúčastnit noční hry.

Neděle – bohoslužby, hodnocení, svíčková a domů
Nedělní ranní bohoslužbu vedl předseda YMCA v ČR Jan Blažek a o hudební doprovod se postaral Ten Sing a Radim Žárský. Všem moc děkujeme za čas, kdy jsme společně mohli duchovně načerpat. V paralelním programu děti vyráběly pro radost papírové motýlky a stavěly ze špejlí a přírodnin model soběšínského tábořiště. Zbývalo jen zhodnotit celý pobyt, vyfotit se a naplnit svá břicha svíčkovou s knedlíky. Pak už jsme se začali loučit a rozjíždět do svých domovů.

Setkání 2016 se díky spolupráci všech zúčastněných moc povedlo a díky velmi dobrému počasí jsme se do tábora bez problému vešli i v rekordním počtu účastníků. Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na vedení workshopů, sportovních aktivitách nebo se ujali jakékoli další služby! Děkujeme také panu správci Jaroslavu Javůrkovi a celému jeho týmu za velmi dobrou spolupráci a servis! Už teď se těšíme na příští Setkání, které se uskuteční ve dnech 19–21. 5. 2017 a všechny Vás na něj srdečně zveme!

Celkové hodnocení akce účastníky (64 respondentů):
- Komunikace před Setkáním 1,14
- Organizace v průběhu Setkání 1,28
- Program 1,22
- Strava 1,33
- Ubytování 1,52

Kristina Ambrožová, foto: Žlababa, YMCA T. S. a JVH

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]