03/2016

YES (Youth Empowerment Space)

Vydáno dne 06. 01. 2017 (658 přečtení)
Česká YMCA je bohatší o perspektivní mladou pracovní skupinu, která si po vzoru YMCA Europe zvolila název YES. O co se jedná?


Stejně jako na evropské úrovni se i česká YMCA snaží podchytit mladé aktivní ymkaře, kteří jsou její budoucností. YES (Youth Empowerment Space) je skupina mladých ymkařských vedoucích, kteří chtějí motivovat všechny ymkaře, aby se aktivně podíleli na změnách ve svém okolí, šířili dobré jméno Ymky a aktivně ovlivňovali rozvoj a směřování své i národní Ymky.

Jak to bude prakticky fungovat?
Na začátek potřebujeme alespoň 10 mladých odvážlivců, kteří postaví skupinu YES na nohy. V YES uvítáme vedoucí YMCA, kteří:
- jsou ve věku od 18 do 30 let
- jsou aktivní ve své Ymce
- chtějí, aby hlas mladých lidí byl (vy)slyšen
- se chtějí více zapojit do práce Ymky na národní i mezinárodní úrovni.
Podrobné informace o tom, co YES je a kam směřuje, naleznete v příloze a také na adrese www.ymca.cz/yes.

Jak se do práce YES přihlásit?
Soubor „YES účastníci“ slouží nejen jako svého druhu manifest, ale také jako přihláška. Vyplňte ji a do 31. 10. zašlete na adresu yes@ymca.cz. Zároveň šiřte informace všemi směry, kde tušíte potenciální kandidáty na práci ve skupině YES.

Již ve dnech 17.–19. 11. se v Praze v Paláci YMCA sejdou všichni zájemci na 1. setkání, které dá práci skupině YES jasný směr. Předpokládáme, že k takovým celoskupinovým setkáním bude docházet 3–4 x ročně, pravděpodobně blízko či ve stejných termínech jako se scházejí vrcholné orgány YMCA v ČR, tj. Valné shromáždění a Ústřední výbor. V mezidobí bude skupina komunikovat a spolupracovat telefonicky, mailem, na sociálních sítích. Vyloučena ovšem nejsou ani osobní setkání.

Co práce členům skupiny YES přinese:
- nové znalosti a zkušenosti
- znalosti o YMCA v ČR a ve světě
- zajímavé projekty a akce
- možnost být vyslyšeni
- nové kamarády.

Co bude práce v YES od členů vyžadovat:
- silnou identifikaci s Ymkou
- aktivitu, kreativitu, otevřenost, dynamičnost, odvahu
- nemalou porci času
- finanční příspěvek na organizaci setkání.

Zrod skupiny YES je svým způsobem historický okamžik. Za to, že skupina YES začíná pracovat, patří dík především hybné síle celého díla, kterou je Katka Javůrková, zvaná Čač. Ona Vás bude provázet příští činností skupiny YES a na ni se můžete obracet se svými dotazy. Přeji skupině YES dlouhý život a těším se na spolupráci.

V. Rálek, P. Pastorová YMCA v ČR, foto: Philip Willson

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]