02/2017

Konference zaměstnanců evropských YMCA 2018

Vydáno dne 13. 06. 2017 (1116 přečtení)
Jednou za tři roky pořádá YMCA Europe Staff Conference, tedy konferenci zaměstnanců z Ymek v Evropě. YMCA v ČR se nyní podílí na přípravě příští konference, která se bude konat 19.–23. září 2018 v Litomyšli, v Tréninkovém centru YMCA Europe.


Předpokládáme, že se konference zúčastní asi stovka zaměstnanců evropských Ymek. Je to příležitost pro setkání, sdílení zkušeností, navázání kontaktů v zahraničí, hledání společných možností spolupráce, je to inspirace pro naši práci i směřování. Motto konference je Heartbeat – Inspiration, Desire, Future, tedy co Ymku v minulosti inspirovalo, o co usiluje v současnosti, jak se mění, kam směřuje a jak bude naplňovat své poslání v budoucnu.

Můžete očekávat bohatý program - na výběr jsou různé zajímavé workshopy (Výchova k vedení, Grantové příležitosti pro YMCA, Programy pro děti, Nízkoprahové kluby YMCA, Historie YMCA, Virtuální realita, Keramika, Pěvecký sbor, Média a PR a další), přednášky – hlavním přednášejícím bude reverend Solomon Paul Benjamin, který bude čerpat ze své bohaté zkušenosti v YMCA v Indii, v Anglii a na YMCA univerzitě v Kasselu. Dále vás čekají různé doprovodné aktivity – sporty, exkurze v Litomyšli a okolí, diskusní skupinky, mezinárodní večer, zahradní zámecká slavnost atd.

YMCA v ČR se podílí na přípravě konference v rámci tzv. International Planning Group, máme na starost registraci účastníků, logistiku v Praze, některé workshopy (pěvecký sbor a nízkoprahové kluby). Čeká nás ale také aktivní účast na mezinárodním večeru a večerních zamyšleních. Rádi bychom, aby se konference zúčastnili zaměstnanci kolektivních členů YMCA v ČR. Nabízíme podporu z rozpočtu Zahraničí těm z vás, kteří se včas přihlásí, sdělí nám, proč se konference chtějí účastnit a co jejich účast přinese jejich Ymkám a YMCA v ČR. Zároveň podpoříme ty, kteří povedou workshopy. Pokud máte zájem zúčastnit se konference s touto finanční podporou, hlaste se na ymca@ymca.cz do 30. 9. 2017. Registrace na Staff Conference se spouští 1. 11. 2017 na webu YMCA Europe a zvýhodněná cena včasného přihlášení trvá do 11. března 2018.

Další podrobnosti naleznete na webu http://www.ymca. cz/zahranicni-programy/ a u zahraničního sekretáře Ivy Šípkové, ymca@ymca.cz, 774 481 844.

Iva Šípková, obrázek: YMCA Europe

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]