04/2017

YMCA v ČR podepsala smlouvu o spolupráci s MŠMT

Vydáno dne 11. 12. 2017 (734 přečtení)
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech včera podepsal s YMCA v České republice a dalšími 17 organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží smlouvy o dlouhodobé spolupráci.


Tato smlouva je ze strany MŠMT vyjádřením uznání dlouhodobé kvalitní práce těchto spolků a přispěje ke zvýšení jejich stability a pokračování jejich práce. Ministr školství Stanislav Štech ve svém projevu před podpisem smluv mimo jiné řekl: „Dnes žijeme v době, kdy si pouze se školním vzděláváním nevystačíme, a právě mimoškolní vzdělávání, mimoškolní výchova a socializace je něco, co je dnes velmi důležitě, a přitom se to odehrává ve ztížených podmínkách. Chtěl bych vyslovit uznání všem, kteří se práci s dětmi a mládeži mimoškolně věnují, protože právě při těchto aktivitách se děti naučí celou řadu dalších věcí, které dávají základ celoživotnímu učení.“
Řekl také, že podpis smluv je také poděkováním za práci a vyjádření důvěry přítomným organizacím.

Smlouvu mohly podepsat pouze organizace, které již dříve získaly titul „NNO uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží“, což znamenalo splnit 15 kritérií – mimo jiné musí pracovat na nadregionální úrovni, mají dostatečně kvalifikované pracovníky a systém vzdělávání, strategicky plánují, mají popsány procesy organizace a používají systém řízení kvality a evaluační nástroje.

Jaroslav V. Hynek, sekretář pro vnitřní věci YMCA v ČR, foto: ČRDM

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]