01/2018

Exploring supervision in youth work

Vydáno dne 01. 03. 2018 (841 přečtení)
YMCA v ČR se v období březen 2018 – únor 2020 účastní s YMCA Slovensko a dalšími partnery projektu Erasmus+ s názvem Exploring supervision in youth work. Termín supervize je v projektu chápán široce, ne jako odborný termín supervize, ale spíše široce jako podpora řízení, podpora vedení.


Iniciátorem projektu je YMCA na Slovensku, která nás požádala o spolupráci. Účelem projektu je rozvoj YMCA vzdělávání na Slovensku i u nás. V roce 2016 navštívili Dalibor Perašín a Zuzana Konečná Kurz činného člena YMCA v Olomouci. Seznámili se s naším Systémem vzdělávání a dalšími kurzy. Chtějí se tímto systémem inspirovat, ale zároveň ho upravit podle svých podmínek. Dalšími partnery v projektu jsou Mládež ulice (slovenské sdružení) a Trendum o.p.s. (česká neziskovka zabývající se vzděláváním – spolupracovat zde budeme s certifikovaným supervizorem).

Cílem projektu je vytvořit tři vzdělávací moduly – modul supervize, modul lokálního koordinátora (sekretáře) a modul vedoucího skupiny. Současně si chce YMCA na Slovensku vybudovat jako podporu vzdělávání onlinovou vzdělávací platformu v prostředí MOODLE. Na všechny akce projektu budou zváni čeští i slovenští účastníci, v letošním roce proběhnou v rámci projektu dvě akce – naše Setkání zaměstnanců, které je plánováno na 18.–19. dubna 2018 v Olomouci – očekáváme zde návštěvu 5 až 6 účastníků ze Slovenska a také Setkání YMCA sekretářů, který máme plánováno na 19.–20. října v Praze. Kromě toho se naši zástupci účastní třídenního valného shromáždění YMCA na Slovensku a budou probíhat také další organizační schůzky. Těšíme se na setkání s vámi na akcích našeho projektu!

Andrea Gröschlová, sekretář pro vzdělávání YMCA, foto: YMCA DAP

[.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]