01/2018

První rok s KŮLCENTREM YMCA ORLOVÁ

Vydáno dne 01. 03. 2018 (817 přečtení)
Je to už takřka rok, co se naše Informační centrum pro mládež v Orlové přeměnilo na Kůlcentrum YMCA Orlová.


Nejednalo se však pouze o změnu názvu, ale celkově se naše činnost zaměřila na menší děti, respektive na děti školou povinné, a začali jsme s nimi podnikat nejrůznější dobrodružství. Asi největším dobrodružstvím pro nás byly výlety do okolí nejen Orlové. Nejvzdálenější výlet byl do Pevnosti poznání v Olomouci, který jsme i přes drobné organizační peripetie zvládli na výbornou, a všichni jsme si to náramně užili. A těch výletů bylo mnohem více – do ZOO v Ostravě, Dinoparku, opékání buřtů, Malého světa techniky ve Vítkovicích atd. Prožili jsme taky řadu kreativního tvoření a workshopů – jako např. u příležitosti Dne matek, Halloweenu, Vánoc a mnoho dalších, podařilo se nám nacvičit vánoční divadlo, které bylo mezi svátky slavnostně zahráno.

Nevěnovali jsme se však jenom dětem školou povinným, ale samozřejmě jsme nezapomněli i na děti starší, největší akcí byl již druhý ročník Živé knihovny v Orlové, či Evropský den jazyků, kde se studenti mohli seznámit a popovídat si s dobrovolníky na Evropské dobrovolné službě, také jsme uspořádali řadu besed, diskusí jak pro žáky a studenty, tak i pro širokou veřejnost, kde asi nejvýznamnější byla diskuse s pánem, co přežil pochod smrti a koncentrační tábor.

Chtěli bychom v této činnosti pokračovat i v tomto roce, je úžasné, že můžeme dávat možnost rozvíjet se dětem, kteří neměli v životě takové štěstí, a potřebují při svém životním rozvoji podpořit a ukázat, že se v životě dá dosáhnout všeho, jen se musí chtít.

Naše Kůlcentrum se snaží být otevřené všem děti a mládeži ve věku 6 až 26 let, a umožnit těmto mladým lidem jednak smysluplně trávit volný čas, ale také se dále rozvíjet a ukazovat možnosti, co se dá v životě dělat, a to nejen v Orlové, ale třeba v budoucnu i rámci studia v zahraničí či jiného zahraničního pobytu. Chceme být kůl, avšak ne kůl v plotě. Určitým rozbíjením stereotypů je bezesporu to, že v našem centru pracují čtyři zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním, což může být také určitou motivací pro ostatní.

Co chystáme na letošní rok nového? Chceme se zaměřit na drobné řemeslné dílny, kde chceme děti nadchnout pro lehké dílny a práci s nejrůznějším materiálem, jelikož manuální zručnost je přeci taky kůl, tak nám drže palce, ať se vše vydaří!

Miroslav Sedláček, YMCA Orlová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]