01/2018

Kůl centrum YMCA Orlová

Vydáno dne 01. 03. 2018 (780 přečtení)
V průběhu roku jsme v prostorách Domu kultury města Orlové v rámci našeho Kůlcentra realizovali provoz celotýdenního centra pro děti a mládež v čase od 13.00 do 18.00 hodin. Realizovali jsme mimo tuto pravidelnou činnost plnou tvoření a kreativity či hraní her také speciální akce, jako je promítání, tvoření.


V průběhu roku se v prostorách našeho Kůl centra YMCA Orlová uskutečnilo několik kreativních workshopů - například workshop před Velikonocemi, tvoření ke Dni matek, letní workshop o prázdninách, dále bylo tvoření na podzim a nepominuli jsme ani Halloweenské tvoření. Všechny tyto workshopy vedla zkušená lektorka Alena Znamenáčková.

V březnu a říjnu letošního roku jsme zorganizovali interaktivní besedy zaměřené na problematiku lidských práv. V březnu jsme se věnovali kořenům lidskoprávních problémů. S žáky jsme se věnovali etice a etiketě a jejím aspektům v dané problematice. V říjnu jsme ve třídách postupně hráli hru, kde si žáci mohli vyzkoušet, jaké to je, když se stanou určitou osobou v složité životní situaci – jako například nezaměstnaný muž těsně před důchodovým věkem, či někdo se zdravotním postižením. Tato aktivita se nazývá Krok vpřed a má simulovat rozvrstvení společnosti a jejich náročnost života. Poté se s celou skupinou probírají jednotlivé pocity a hodnocení dané postavy, ale také se rozebírá, proč na danou otázku v dané roli nemohl žák odpovědět ano a udělat krok vpřed, čímž vznikne rozvrstvení daných žáků, i když na začátku kladení otázek stáli všichni žáci na stejné startovní čáře. Obě aktivity byly pro žáky přínosem.

V průběhu roku 2017 Kůlcentrum YMCA Orlová realizovala také řadu přednášek pro základní školy. V březnu byla přednáška a beseda na základní škole Karla Dvořáčka s Mgr. Štěpánem Jančou o sektách. Druhá přednáška byla o etice a etiketě. V září proběhly na stejné škole besedy k připomenutí a oslavě Evropského dne jazyků – konkrétně 27. 9. 2017, které lektoroval a vedl Robert Kovarik. V říjnu jsme v sérii přednášek a besed pokračovali na nejrůznější témata – jako například zkušenosti s životem mezi protinožci v podání zkušeného lektora, Mgr. Jana Mikschika, kyberšikana a kariérové poradenství – Infoabsolvent, kde tyto dvě přednášky vedl Ján Žaludko.

V říjnu letošního roku – konkrétně v úterý 17. října se na základní škole Karla Dvořáčka uskutečnila kampaň Česko proti chudobě v Orlové. Žáci druhého stupně si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je řešit celosvětové problémy, a to podle světových cílů OSN. Ve skupinkách žáci navrhovali, jaké problémy dle světových cílů by chtěli řešit, a také přicházeli s návrhy jednotlivých řešení – jako například problematiku recyklování některých odpadů, chudoby ve světě a tak dále. Žáci se také seznámili s výrobky Fairtrade, kde mohli zkusit jednotlivé čokolády z poctivého obchodování. Celý program vedli Robert Kovarik a Miroslav Sedláček.

Také v letošním roce jsme pro širokou veřejnost připravili sérii Cestovatelských večerů. Nejprve měl 3. 3. Cestovatelský večer o Norsku Miroslav Sedláček. Dále měl přednášku o Ománu 21. 4. Ing. Jan Hrádek. Třetí přednášku o Skotsku měl 26. 5. Mgr. Štěpán Janča. Čtvrtou přednášku o Mexiku měla Jana Škubalová. Celkem se těchto Cestovatelských večerů účastnilo 84 osob.

Až v prosinci se nám podařilo zrealizovat dva diskusní večery YMCA. První se konal v pondělí 11. 12. s pamětníkem hrůz druhé světové války, panem Ing. Františkem Gilem. Tato diskusní beseda se setkala s nevšedním zájmem posluchačů. Druhý diskusní večer se konal ve středu 13. 12. s legendou orlovského sportu Lubomírem Otiskem. I zde byli posluchači nadšeni šíří zkušeností a zážitků tohoto renesančního člověka.

Také v letošním roce jsme pro studenty Gymnázia a obchodní akademie Orlová připravili oblíbenou Živou knihovnu. Principem této knihovny jsou živé knihy – zajímaví lidé z různých oborů a činností, které vypráví své příběhy a odpovídají na často všetečné dotazy těch, kdo si je vypůjčili/vybrali. Měli jsme celkem 8 živých knih, kterým naslouchalo 46 studentů a 8 osob z řad pedagogů a doprovodu některých živých knih. Celkem se tedy Živé knihovny účastnilo 62 osob. Každý student stihl absolvovat setkání se 4 různými živými knihami. Studentům se akce velice líbila, o čemž svědčily jejich četné dotazy. V této aktivitě bychom rádi pokračovali i v příštích letech.

Děkujeme za podporu tohoto projektu z Fondu rovoje YMCA v ČR.

Miroslav Sedláček, YMCA Orlová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]