01/2018

Ohlédnutí za rokem 2017

Vydáno dne 01. 03. 2018 (704 přečtení)

v zahraničních programech YMCA v ČR


V roce 2017 tvořily skladbu zahraničních programů YMCA programy tradiční ale i ty, se kterými jsme v loňském roce začali nebo je obnovili. Každoročně agendu zahraničních programů ovlivňuje především skladba účastníků. Jejich osobní motivace, ukotvení v Ymce, úspěšnost, hodnocení i využití zkušeností po návratu se mohou lišit.


V loňském roce proběhly dva mezinárodní školící kurzy. Prvním je program Change Agents Světové aliance YMCA, do kterého jsme vyslali 4 účastníky, kteří absolvovali globální a regionální školení. Nyní pracují na svých projektech a zároveň se zúčastní valného shromáždění Světové YMCA World Council v červenci 2018 v Thajsku. Druhým školením byla Leadership Academy Ymky Europe, kterého se účastnily dvě členky YMCA Skaut. Všichni absolventi obou školení se zapojili do práce v národní YES skupině.

V programu Evropská dobrovolná služba usilujeme o to, vysílat dobrovolníky do prověřených projektů v YMCA i v jiných neziskovkách. Podařilo se nám umístit dobrovolnice do YMCA Bournemouth v Anglii, YMCA Göttingen v Německu a dva dobrovolníky do občanského sdružení Stopy v Žilině.

Letního programu v outdoorovém YMCA centru Lakeside v Anglii a v Greenhillu v Severním Irsku se zúčastnilo 9 dobrovolníků, z toho 2 Ymkaři. V Lakeside je velkým zážitkem pro většinu účastníků tamní příroda a volný čas strávený cestováním. V Greenhillu je obecně dobře hodnocena přímá práce s dětmi, zázemí a možnost zlepšit angličtinu.

YMCA hostel v Oslu v Norsku obnovil v roce 2017 svou činnost, vyjelo tam dohromady 6 lidí, z toho 4 Ymkaři. V hostelu jde o praktické činnosti spojené s provozem hostelu. Dobrovolníci vysoko hodnotí zázemí, podporu a možnost cestovat během dovolené.

Z programových skupin YMCA Europe dobře fungovaly Evropská tensingová skupina a Evropská skautská skupina, v jejichž výborech jsou členové YMCA DAP a YMCA Skaut. V roce 2017 se členové YMCA Skaut účastnili semináře ESG skupiny v Arménii a začali s přípravou tohoto evropského semináře pro skautské vedoucí v srpnu 2018 na Soběšíně. Pokračuje příprava Staff Conference YMCA Europe, z YMCA v ČR je zatím přihlášeno 10 lidí.

V roce 2017 se zahraničních programů účastnilo 31 mladých lidí. Z toho 18 Ymkařů, z YMCA DAP, Praha, Sever, Plzeň, Skaut, Orlová a Setkání. Když se s dobrovolníky potkávám po jejich návratu nebo čtu jejich závěrečné zprávy, vidím zvlášť u dlouhodobých projektů, že se vrací zpět obohaceni o nové zkušenosti a schopnosti, o nový rozhled i o představu, čemu se chtějí v budoucnu věnovat. Sami účastníci nejlépe hodnotí zázemí, které v zahraničí měli, společenství dobrovolníků, zlepšení jazykových schopností, osamostatnění a prostor pro vlastní iniciativu.

Iva Šípková, zahraniční sekretář YMCA v ČR, ymca@ymca.cz, tel.: 774 481 844 http://www.ymca.cz/zahranicni-programy/

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]