01/2018

Živý Betlém v Neveklově po čtrnácté

Vydáno dne 01. 03. 2018 (725 přečtení)
YMCA Neveklov uspořádala v neděli 17. prosince 2017 již čtrnáctý Živý Betlém na náměstí. Jako již tradičně postavy biblického příběhu hrály děti, a to včetně živého miminka – Ježíška. Počasí bylo skutečně vánoční, chumelenice přikryla náměstí bílou pokrývkou a do této atmosféry zazněly vánoční písně a odehrál se biblický příběh o narození Božího Syna.


O půl páté jsme začali úvodním putováním Marie a Josefa do Betléma od lípy u Sokolovny ztemnělým městem ke „stáji“, která již byla připravena na náměstí. Kromě skromného přístřešku zde byla i živá zvířata – osli, poníci a ovce. Zde příběh pokračoval návštěvou pastýřů, kteří se přišli poklonit narozenému děťátku. Na koních přijeli i tři mudrci z východu, kteří promluvili s králem Herodem a poté přivezli Ježíškovi dary.

Tím skončilo připomenutí vánočního příběhu a skupina Prskavka hrála a zpívala vánoční písně a koledy.

Po celou dobu provázeli program skauti, od kterých si všichni mohli zapálit svíčky a lampičky betlémským světlem.

Za podporu a pomoc děkujeme Městskému úřadu Neveklov, dětem, které sehrály vánoční příběh i jejich rodičům a dalším dobrovolným pomocníkům.

Markéta Doušová, YMCA Neveklov

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]