02/2018

Ideový program tábora (1936)

Vydáno dne 11. 06. 2018 (767 přečtení)
Blíží se prázdniny a s nimi i tábory, jako možnou inspiraci přinášíme informaci o jednom ze základních prvků programu prvorepublikových táborů – tzv. charakterkách.


Začal bych své úvahy ranními proslovy, t. zv. charakterkami. Každému starému táborníku se hned vybaví na mysli ona chvíle po snídani, kdy p. First neb některý jeho asistent hlásí: Ztište se, dnes vám něco poví ten a ten… Tady jsou proslovy jednotlivých vůdců každé ráno, po snídani, na určité charakterní téma, jejichž jednotlivé náměty uvádím na konci ve zvláštním seznamu spolu s jménem vůdce, jenž proslov pronesl. Proslovy trvají circa pět až patnáct minut.

Víte, ono to není ani tak příliš snadné pro takového šestnáctiletého vůdce, předstoupit před 250 chlapců a mluviti tam čtvrt hodiny. A k tomu všichni posluchači vás znají a jsou ochotni využíti k svému pobavení každé vaší chyby.

Vzpomínám své první charakterky. To mi nebylo ani ještě šestnáct let a byl jsem první rok vůdcem. Pečlivě jsem se tehdy připravoval. Za téma jsem si zvolil lásku jako hlavní motiv všeho lidského konání, a to lásku ve všech jejích formách. Byl j jsem si vědom, že řeč, čtená z papíru, je daleko méně působivá a proto jsem se jí naučil zpaměti. Dopadlo to tedy dobře a věřte mi, že z těch asi 15 charakterek, které jsem proslovil během 8 let svého táboření – a mám je všechny pečlivě uschované – ta první je mi nejmilejší.

Seznam jednotlivých ranních rozhovorů:
- p. First: Skutky mluví
- Vavřík: Pořádek
- Groh: Přátelství a kázeň
- Kupka: Dochvilnost
- Jontof: Síla vůle
- Sum: Fair play
- Vondrák: O hřivnách
- Pokorný: Profylaktická hygiena
- Vaníček: Pravdomluvnost
- Kocourek: Umění prohrávati
- Skokan: Karel Havlíček Borovský
- Dr. Bulíř: Pravda nemá býti trestem, ale požitkem
- Vondrák: Jistota v životě
- Poláček: Slušná mluva

Jako v neděli má většina lidí sváteční oběd, tak také v táboře není v neděli obyčejná charakterka po snídani v jídelně, nýbrž nedělní shromáždění, t. zv. Sunday service, u táborového ohně, v klínu přírody.

Nemohu nezmíniti se krátce o nedělním rozhovoru univ. prof. Dra Hromádky. Řečník zahájil slovy z II. epištoly Pavla apoštola k Timoteovi, kapitoly 2, v. 3–6. Mimo jiné řekl: Buďme rytíři. Středověký ideál rytíře zahrnoval v sobě hájení pravdy, lásku ke své paní a hlavně službu bližnímu, neboť služba bližnímu je nejvyšší posvěcení života.

Dr. Jan Bulíř, Almanach letního táboru YMCA Sázava, 1936, str. 4–6, (počet témat a proslov kráceny), doslovný přepis včetně gramatiky J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]