02/2018

Zapojení YMCA Živá rodina do mezinárodní spolupráce

Vydáno dne 11. 06. 2018 (704 přečtení)
Již 14 let je YMCA Živá rodina (existující od r. 1991) zakládajícím členem evropské konfederace organizací a sdružení podporující početné rodiny (European Large Families Confederation, ELFAC).


Hlavním posláním této konfederace (a také hlavním posláním YMCA Živá rodina) je podpora funkčních rodin, zvláště s více dětmi, prevence jejich případných krizí (vztahových, finančních, sociálních) a zejména docenění práce rodičů při výchově a vzdělávání dětí, aby z nich vyrostly zralé osobnosti, které budou přínosem pro společnost. Role těchto rodin je v současné demografické krizi více než potřebná, proto je třeba upozorňovat politiky na všech úrovních, firmy i ostatní společnost, že budoucnost se bez funkčních rodin s dětmi neobejde. V současnosti jde především o odstranění společenské a finanční diskriminace rodičů v těchto rodinách, které často žijí na hranici chudoby (při vydělení příjmu obou rodičů počtem osob v rodině), neboť není zohledněna jejich péče o děti.

Konfederace ELFAC (https://www.elfac.org/) sdružuje v současnosti pro-rodinné organizace z 22 zemí Evropy a YMCA Živá rodina (jakožto jediná takto zaměřená organizace v ČR s širší členskou základnou) zastupuje naši republiku. Evropští zástupci ELFAC jsou ve vzájemném kontaktu nejen přes e-mail, ale i během pravidelných setkávání a jejich výstupy, prohlášení a aktivity mají za cíl spravedlivou rodinnou evropskou politiku.

Začátkem března dostala YMCA Živá rodina (jakožto zástupce ELFAC v ČR) pozvání od maďarského Ministerstva pro rodinu a mládež pozvání na konferenci zemí Visegrádské čtyřky na téma „Silné rodiny pro silnou Evropu“. Tato konference se konala v Budapešti 28. 3. 2018 v budově Parlamentu (foto 1) za účasti příslušných ministrů z těchto zemí (ČR zastupovala náměstkyně MPSV paní Jana Hanzlíková). Konference byla zaměřena na současný demografický vývoj a na možnosti jeho řešení, tedy na situaci rodin s dětmi v Evropě, na spravedlivé ocenění práce rodičů při výchově dětí a na roli příslušných ministerstev při zlepšování tohoto stavu. Po úvodním projevu představitelů hostitelské země se konaly tři panelové diskuse: první byla na expertní úrovni, kdy se odborníci vyjadřovali k příčinám a důsledkům současné demografické situace. Hlavním bodem programu byla přímá debata pěti ministrů na téma demografická výzva v zemích V4 (foto 2), kdy se všichni shodli, že nepříznivý demografický vývoj lze dlouhodobě řešit zejména přes stabilní rodiny s dětmi. Poté následovala panelová diskuse zástupců pro-rodinných organizací jednotlivých zemí na téma mezinárodní spolupráce ve prospěch rodin, kterou moderovala slovenská zástupkyně Evropského parlamentu, paní Anna Záborská.

Českou republiku při panelové diskusi zastupoval předseda YMCA Živá rodina Jiří Ludvík (foto 3), který ve svém vystoupení zdůraznil, že rodinná politika na všech úrovních by měla být chápána nejen jako sociální záležitost založená na pomoci rodinám v krizi, ale také jako investice společnosti (státu) do lidských zdrojů, tedy do budoucnosti. V diskusi pak odpovídal na otázky týkající se konkrétních opatření, která by bylo třeba ve prospěch rodin s dětmi provést, a činností, které dělá YMCA Živá rodina v tomto směru. Během konference byla sepsána a podepsána společná mezinárodní deklarace. Celá konference byla konána za přítomnosti odborného publika, novinářů a Maďarské televize.

Jiří Ludvík, YMCA Živá rodina

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]