02/2018

Radostná zpráva ze zahraničí

Vydáno dne 11. 06. 2018 (790 přečtení)
V letošním roce ELFAC vyhlásila mezinárodní ceny (ELFAC Award) na téma „kdo se podstatným způsobem zasloužil o podporu a pomoc rodinám s dětmi“, a to v těchto kategoriích:
1) Vláda, ministerstvo,
2) Regionální instituce,
3) Místní zastupitelstvo,
4) Firma nebo jiná soukromá společnost,
5) Jednotlivá osobnost,
6) Media.


Laureáti (resp. zástupci institucí) převezmou ocenění na letošní Evropské konferenci početných rodin, která se bude konat v červnu ve Szczecine, v Polsku. Nominace (max. jednu v každé kategorii) měly zasílat jednotlivé organizace ELFAC v jednotlivých zemích. YMCA Živá rodina nominovala svého kandidáta pouze do kategorie Osobnost, a to Ing. Otakara Hampla, Ph.D.

Začátkem května proběhlo v Madridu vyhodnocení a k naší velké radosti a ke cti celé YMCA v ČR hlavní evropskou cenu v kategorii „Osobnost“ získal právě náš nominovaný kandidát, který si ocenění pojede do Sczeczina převzít. Ze srdce gratulujeme a zde je jeho profil:
Ing. Otakar Hampl, Ph.D., (59 let, přes třicet let ženatý, otec čtyř dětí) je ekonom, odborník přes vyhodnocování dat pomocí matematického modelování. jeho dlouholetá aktivita je věnována důležitosti rodičovské práce při výchově dětí z ekonomického hlediska a jejímu spravedlivému ocenění ze strany státu a společnosti.

Jakožto analytický ekonom pracující v Radě vlády pro udržitelný rozvoj se zasazuje za spravedlivý systém přerozdělování peněz směrem k rodinám (zvláště stabilním a početným) a připomíná tak politikům nezastupitelnou roli stabilních rodin založených na manželství při výchově dětí. Tato práce – rodičovská péče – je sice „nezaplacená“, ale ve skutečnosti představuje skutečnou ekonomickou produktivitu a významný příspěvek pro celou společnost, neboť vytváří lidský a společenský kapitál státu. Svými matematickými modely Ing. Hampl v posledních letech významně přispěl ke zvýšení daňových odpočtů rodinám s dětmi.

Kromě toho je jeho současná aktivita zaměřena na penzijní reformu, kde se snaží spravedlivě zohlednit počet vychovaných dětí – nových daňových poplatníků. Do voleb pracoval v Komisi pro penzijní reformu při MPSV (ta teď čeká na novou vládu), kde na základě ekonomických analýz prokázal nespravedlivost současného systému transferů mezi státem a rodinou, mezi generacemi i mezi rodinami s dětmi a těmi, které děti nemají.

Otakar Hampl je dlouholetým členem YMCA Živá rodina, účastní se (a přednáší) na pro-rodinných seminářích a spoluorganizuje duchovní rekolekce pro rodiny s dětmi. Jsme přesvědčeni, že toto mezinárodní ocenění je ve správných rukou.

Jiří Ludvík, YMCA Živá rodina, foto: archiv autora

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]