02/2020

Jak na aktuální situaci reagovaly Ymky po celém světě?

Vydáno dne 17. 06. 2020 (403 přečtení)
Všechny Ymky po celém světě se v posledních měsících potýkaly s výzvami a mnohdy náročnými situacemi současné doby a nacházely různé cesty, jak vše zvládnout a lidem ve svém okolí pomoci. Některé byly nuceny ukončit veškerou standardní činnost, některé fungovaly v omezených podmínkách, další přišly o většinu svých finančních příjmů, ale všechny se nakonec se současnou situací vypořádaly. Ymkařům se po celém světě podařilo řadou nových projektů pomoci a pozitivně ovlivnit životy lidí ve svém okolí, přičemž některé inspirativní projekty určitě stojí za to zmínit.


Obecně se velké množství programů přesunulo do online prostředí a i členové a výbory se začali scházet virtuálně. V online prostředí se objevila i řada nových projektů, např. online poradenství, Bible studies, přednášky, konference, psychologická pomoc i chat se sociálními pracovníky. Virtuálně pak probíhaly i společné modlitby (např. v Německu, Myanmaru, Mongolsku), zveřejňovány byly online bohoslužby, zamyšlení a chvály (v USA a dalších) a online aktivity přes sociální média. Rozrostly se i možnosti distančního vzdělávání a rozvoje, online webináře a školení pořádaly mimo českou Ymku i YMCA Europe a Ymky v Rumunsku a Bělorusku. Během kurzů se účastníci učili zacházet s online nástroji, organizovat projekty, učili se základy leadershipu a finanční gramotnosti i jak zvládnout finanční krizi, jak si udržet duševní pohodu, vyrovnat se se stresem apod.

Dále řada Ymek po světě spolupracuje s potravinovou bankou a distribuuje jídlo a hygienické potřeby (např. Ymky v USA, Peru, Etiopie, Severní Irsko), instaluje desinfekční prostředky na veřejná místa (řada Ymek v Africe, Myanmar) a pomáhá s distribucí desinfekčních prostředků, roušek, léků (Madagaskar, Libanon, Srí Lanka). Některé Ymky i jídlo vaří a porce rozváží (USA, Indie). Ymky dále pomáhaly s přípravou balíčků základní pomoci pro lidi v nouzi (YMCA Palestina, Severní Irsko), šily roušky (YMCA Indonésie, Srí Lanka) a jejich dobrovolníci se pomáhali starat o staré lidi (Taiwan, Německo). V některých zemích jsou to dokonce ymkařští dobrovolníci, kteří testují zbytek obyvatelstva a sledují u nich příznaky koronaviru (YMCA Sierra Leone, Senegal).

Pro lidi v karanténě některé Ymky zveřejňovaly pravidelná online cvičení (v USA, Rumunsku, Japonsku), poskytovaly online psychologickou pomoc a podporu, měly telefonní linku pro lidi zažívající úzkost, či depresi (YMCA Řecko, USA, Finsko, Filipíny), poskytovaly poradenství rodinám, které se dostaly do osobní či finanční krize (USA) a poskytly finanční podporu potřebným, nemocnicím, lidem v karanténě či svým zaměstnancům (YMCA Filipíny, Thajsko). Některé pak poskytly internet a přístup k počítačům lidem bez připojení (v USA) a staraly se o lidi bez domova (v USA, Anglii, na Maltě).

Ymky pak často také podpořily nemocnice a zdravotnický personál ve svých zemích. Provozovaly např. stanici pro dárce krve a podpořili v dárcovství (YMCA USA), staraly se o děti zdravotníků, kteří pracují v nemocnicích, provozovaly bezpečné školky (USA, Taiwan) a organizovaly informační kampaně o koronaviru a podporovaly tak prevenci ve své zemi (YMCA Nepál, Libanon, Keňa, Čína). Ymka v Mnichově a Ymka v Kosovu nabídly své budovy místním nemocnicím, které jsou poblíž, jako prostor pro jejich personál či v případě nouze jako prostor pro další nemocné.

Během svých programů samozřejmě pamatovaly i na žáky a studenty. Pomáhaly dětem s učením, otevíraly možnosti doučování online (YMCA Itálie tak má tři digitální třídy, dále pomáhají takto i Ymky v Japonsku, Ghaně, Peru), případně třeba založily i telefonní linku, kde studentům radily (v Číně).

Mezi další zajímavé projekty určitě patří i projekt gambijské Ymky, která spustila kampaň na rádiové stanici, kde propagovala kampaň „Bojujme s Covid-19 dobrovolnictvím“ a zajišťovala na programu zajímavé reportáže a hosty, své ambasadory. V Austrálii se Ymka rozhodla bojovat s rostoucí nezaměstnaností a spustila největší aplikaci pro nezaměstnané a zaměstnavatele hledající vhodné uchazeče. YMCA Toronto v Kanadě se zase zaměřila na starší generaci se svým virtuálním programem „The Bright Spot“, ve kterém se snaží pomoci seniorům nejen s fyzickým, ale i duševním zdravím pomocí řadou aktivit, společných cvičení, lekcí, zajímavých her a zajímavých návodů. Na Filipínách se zase místní ymkaři rozhodli naopak zaměřit na zabezpečení dostatku potravin pro místní komunitu, soběstačnost a na rozvoj zemědělských dovedností. Společně vyklidili velký pozemek, který sloužil jako skládka, a na místě vybudovali v rámci projektu „Planting is Life“ zeleninové pole. Ymky v Togu a na Madagaskaru připravily balíčky pro vězně v místních věznicích. V nich vězni mimo jiné dostali mýdla, desinfekční gely, čisticí prostředky a roušky.

Projektů a nových užitečných aktivit se objevilo velké množství, všechny s cílem podpořit místní komunitu a pomoci ostatním, jak v tomto článku ilustrovaly zmíněné příklady. Můžeme být hrdí na to, že jsme součástí celosvětové organizace plné dobrovolníků s odhodláním a energií pozitivně ovlivnit svět kolem nás, a to i v těžších dobách, jako je tato.

Sára Soukupová, sekretář pro zahraničí, foto: archiv

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]