04/2020

Noví činní členové YMCA!

Vydáno dne 29. 12. 2020 (350 přečtení)
YMCA každoročně pořádá kurz činného člena YMCA. Letos ale akci ovlivnila současná nouzová situace. Na jaře jsme byli přesvědčení, že náš přesun do onlinového vzdělávání je jen dočasný. Těšili jsme se na léto, na tábory a na běžný provoz podzimních akcí. Všechno je ale jinak a my si v říjnu uvědomili, že online bude opět naší realitou i na podzim. Opět jsme začali improvizovat a zabydlovat Kurz činného člena YMCA pouze v MOODLu a ZOOMu. Kurz se nakonec uskutečnil v plánovaném termínu 6.–8. 11. 2020.


Kdo se vlastně hlásí do tohoto kurzu? Jsou to buď budoucí zájemci o činné členství, nebo ti, kteří v nedávné době slib činného člena složili. Kdo jsou noví činní členové? Jací jsou to lidé? Kurz pořádáme už od roku 2011 a je velkou radostí pozorovat každým rokem nově příchozí. Z diskuzí je patrné, že stát se činným členem YMCA není jen nějaká technická záležitost… Pro většinu se jedná o důležitý krok v životě. Jedním z úkolů v kurzu je zaznamenat příběh svého členství v Ymce. Anketa je součástí kurzu od roku 2014 a je v ní zaznamenáno už více než 140 odpovědí.

Je zajímavé, že převážná většina respondentů se o Ymce jako takové dozvěděla od rodiny/přátel (76,6 %) a dále pak z akce pořádané Ymkou (14,9 %).

A proč se letošní účastníci kurzu rozhodli stát členy YMCA? Jedná se jak o praktické důvody, tak i osobní rozhodnutí:
 • „Bylo mi šest a chtěla jsem chodit do skautu.“
 • „Hodně mých přátel se stalo činnými členy už před nějakým časem a jsou z toho nadšeni. Hodnoty YMCA i její aktivity se mi moc líbí, chtěla bych toho být součástí ještě o něco více.“
 • „Touha patřit do společenství lidí, kteří mají podobné zájmy jako já. Snaha o vybudování prostředí, ve kterém bude prostor pro uskutečnění dobrých, zajímavých i bláznivých nápadů.“
 • „Rodiče mě přihlásili do skautu, když jsem byla malá. Oddíl v Ymce vybrali, protože tam byly mé příbuzné a i má mamka do toho oddílu kdysi chodila. V oddíle jsem pak i nadále zůstala, protože mě to tam bavilo.“
 • „Chuť zažít něco nového, potkat partu lidí, kteří chtějí něco tvořit.“

  JSME AKTIVITA YMCA ČI AKTIVITA „POD YMKOU“?
  Jedním z nejvýraznějších momentů celého kurzu pak bylo vymezování významu „YMCA aktivita“ a „aktivita organizovaná pod Ymkou“. Jak je to správně? YMCA naplňuje své poslání pořádáním nejrůznějších aktivit. Tyto aktivity naplňují hodnoty YMCA, působí ve svých komunitách, působí na všestranný rozvoj svých účastníků, přispívají k dobrému fungování společnosti:
  „Naše touha je vnášet do světa hodnoty vycházející z křesťanství kreativním způsobem a vytvářet prostor a podmínky všem, kteří se na tom chtějí podílet.“ (vedouci. ymca.cz)

  Struktura Ymky vytváří zázemí pro fungování aktivit, ovšem termín „pod Ymkou“ nevyjadřuje vztah mezi aktivitou a naplňováním poslání. Tento termín tedy není pro vyjádření fungování aktivit v Ymce správný a neměl by se používat.

  MOTIVACE K ČINNÉMU ČLENSTVÍ
  A co letošní absolventy motivuje k činnému členství v YMCA? Je to zejména přesvědčení, že člověk může šířit dobrou myšlenku, možnost získat nové dovednosti a zkušenosti nebo možnost navazovat nové vztahy se zajímavými lidmi:
 • „Pro práci v Ymca mě motivuje pocit, že můžu nějak obohatit životy ostatních, být něčeho součástí, pomáhat lidem a vidět, že moje práce někomu třeba zlepšila den. Jsem ráda, že se můžu obklopovat lidmi, které mám ráda a neustále se něčemu novému učit. Učit se, jak být lepší.“
 • „V poslání YMCA vidím velký poklad. Vyznávám její hodnoty a jsem vděčná za lidi, kteří mi je v mém životě předávali. Nyní chci i já tyto hodnoty předávat druhým lidem.“
 • „Ráda pomáhám jiným se rozvíjet a oni na oplátku rozvíjí mě. Dohromady tvoříme společenství, ve kterém člověk může hledat pochopení, zábavu i přátelství.“

  Andrea Gröschlová, sekretář pro vzdělávání, foto: archiv autorky textu

 • [.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]