01/2021

Nové rozvojové projekty YMCA

Vydáno dne 15. 04. 2021 (315 přečtení)
YMCA v České republice podporuje každoročně interním dotačním programem rozvoj různých projektů jednotlivých Ymek, které mají potenciál pomoci rozvinout např. nové aktivity či Ymku samotnou. V posledním čísle jste si mohli přečíst, kterak využila podporu z Fondu rozvoje YMCA Olomouc, v tomto čísle naleznete další… rok 2020 byl věnován aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí.


YMCA Plzeň

V rámci projektu „Zapojení ekologické výchovy do aktivit YMCA Plzeň“, bylo cílem vytvořit balíček vybavení a nápadů na program pro děti v rámci již zavedených aktivit (kroužky a tábory, dětské dny) a zároveň jako balíček materiálů pro akce i nové (projektové dny), se podařilo takovýto balíček sestavit. Koupili jsme vše potřebné na výrobu bio čokolády, tzn. různé druhy formiček a materiál na samotnou výrobu vlastní čokolády, dále se součástí ekologického balíčku staly formičky na vosk a domácí svíčky, formičky na výrobu vlastnoručních ekologicky šetrných mýdel a pak i samozřejmě veškerý materiál potřebný pro výrobu těchto již zmiňovaných věcí. V neposlední řadě se do balíčku dostal i materiál na výrobu domácích sýrů. Celý balíček se pak použil v rámci Ekologického dne s Ymkou Plzeň pro členy Ymky Plzeň, kde byl připraven pro všechny dobrovolníky a členy celodenní program. Všichni společně vyráběli domácí bio čokoládu, přírodní mýdla a domácí sýr. Kromě balíčku využili i přírodních materiálů, např. sušených květin apod. Všichni mimo jiné měli možnost si nové vybavení osahat a naučit se s ním pracovat. Celý balíček se potkal s velkým úspěchem a všechny skupiny si ho nyní na své aktivity mohou zapůjčit.

Vybavení se dále používalo v rámci již zavedených aktivit, kam byly do programu zakomponovány interaktivní aktivity s ekologickými prvky a s využitím právě tohoto ekologického balíčku. Tyto aktivity byly zařazeny především do práce celoročních skupin, kroužků pro děti. Další využití se ještě plánuje, tento rok bychom chtěly s touto tématikou seznámit i veřejnost a balíček použít na plánovaném dětském dnu i na pořádaných letních táborech.

Gabriela Soukupová, YMCA Plzeň, foto: archiv autorky textu


YMCA Praha

Cíl: Přes zážitkovou pedagogiku edukovat děti z pražského nízkoprahového klubu v oblasti ekologie.
Podcíle:
1. Naučit děti co znamená význam Ekologie.
2. Děti si prakticky zkusí sázet, starat se o rostliny a sklízet plody.
3. Děti zažijí, co obnáší pravidelné starání se o zahradu a zazimování zahrady.
4. Děti poznají důležitost hmyzu v přírodě.
5. Děti se naučí kompostovat.
6. Děti se naučí třídit odpad.

Projektu Zahrádka byl realizován skrze zájmové činnosti (dále ZČ), tj. hodinové naučné programy preventivního a naučného charakteru opakující se jednou týdně. Projekt byl předčasně ukončen z důvodu pandemie Covid-19.

Celkem proběhlo 14 hodinových akcí zaměřených na edukaci dětí v oblasti fauny a flóry. V průměru se takových zájmových činností účastnilo 6 dětí. Cílová skupina měla možnost starat se o prostor zahrady před klubem Dixie YMCA Praha a učit se tak o zahradu pečovat.

Co všechno jsme vždy během hodinových činností s dětmi dělali? Bezpečnost práce a první sázení; Setí zeleniny, mytí rukou; Klíčení a sázení fazolí; Hra o ovoci; Zdravé jablko; Sklízení ředkví, kvíz o zahrádce; Živé pexeso Pletí; Pletí plevele, úklid výklenku, zalévání květin, výroba elixíru života z meduňky; Oblíbená zelenina; Úprava zahrady a kde žijí zvířátka; Poznávání květin; Zalévání a plení; Sklízení bylinek; Úklid a údržba před klubem.

Zhodnocení cílů:
Hodinové programy pro uživatele NZDM Dixie byly zaměřeny na faunu a floru vztahující se k zahradě klubu. Přes zážitkové programy, vlastní práci a vedení pracovníků se děti orientovaly v tématu a naučily se o zahradu pečovat. Děti si zkusily sázet, starat se o rostliny a sklízet plody. Děti se naučily, co obnáší pravidelné starání se o zahradu od zalévání květin po její úklid. Přirozenou aktivitou bylo třídění odpadu, které vyplynulo samo z realizovaných aktivit. Děti pravidelně třídily správně odpad a zkusily si kompostovat.

Dalším výsledkem byl přínos získaného pozitivního vztahu k zahradě klubu Dixie a získaný pozitivní vztah například ke hmyzu. Například děti neměly v oblibě hmyz a bály se ho. Po krátkém čase nedělalo dětem problém dotýkat se například brouků a přenášet šneky na jiné místo na zahradě. Projekt tak hodnotíme úspěšný a efektivní a plánujeme v něm pokračovat nadále, jakmile nám současná situace pandemie dovolí.

Petr Bruna, YMCA Praha, foto: archiv autora textu


YMCA Skaut

Akce s názvem ‚Řekni NE odpadu!‘ měla proběhnout dle plánu ve spolupráci se Skautským institutem v Brně formou čtyř setkání, která se měla věnovat tématům zero waste. Další akcí měl být ekologicky zaměřený program pro skautské vedoucí v rámci každoroční akce PraSe. Vzhledem k omezení kvůli koronaviru jsme však akci museli přepracovat, a to z větší částí do online prostředí. Na akci pro vedoucí (PraSe) proběhla první část programu, za kterou jsme naše vedoucí odměnili skleněnou ekologickou lahví retap. Této akce se účastnilo 11 vedoucích.

Zbytek projektu probíhal již v upravené online formě. První část jsme pojaly formou pěti úkolů, které naše členy měly motivovat k produkci menšího odpadu. Tyto úkoly jsme prezentovaly na našem webu www.ymcaskaut. cz a na FB profilu.

Během jednoho týdne jsme každý pracovní den vypustily jeden úkol – kvíz na třídění odpadu, ušití pytlíku na ovoce/ zeleninu/pečivo, uklízení přírody, týdenní zkušenost se zero waste a návrhy na znovu využití nepotřebných věcí. Jednotlivé úkoly jsme odměnily formou ekologických balíčků, které pomáhají být více šetrnými k naší planetě (síťovky, eko drogerie, pytlíky, eko brčka apod.). Této online výzvy se účastnilo 26 členů.

Poslední rovinou projektu bylo obdarovat naše oddíly za splnění úkolů sadou na výrobu vlastní eko drogerie, kterou využijí na svých táborech. Oddíly v balíčcích naleznou návod na výrobu eko drogerie a jednotlivé ingredience na výrobu mýdla, šamponu, jaru a univerzálního čističe. Dle zapojení a aktivity zúčastněných soudíme, že se projekt vydařil.

Kristýna Líčková, YMCA Skaut, foto: archiv autorky textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]