03/2021

Letní kempy v YMCA Plzeň nadchly více než 400 dětí

Vydáno dne 05. 10. 2021 (228 přečtení)
Díky letošnímu dotačnímu programu MŠMT jsme se v naší Ymce rozhodli zorganizovat 29 letních kempů – naší Ymku totiž tvoří téměř desítka podskupin, tedy rodin a týmů dobrovolníků, kteří v okolí Plzně organizují řadu aktivit, kroužků, akcí i letních táborů. Některé akce pak dělají i jednotlivé skupiny společně. Letos pak každá ze skupin připravila i pár kempů pro děti z blízkého okolí.


Děti na kempy přijížděly každé ráno a večer se vracely domů, připraven pro ně byl pak bohatý program. Každý letní kemp se nesl v ymkařském duchu, rozvíjel tělo, duši i ducha dětí, obsahoval aktivity sportovní, vzdělávací i výchovné s předáváním důležitých životních hodnot. Zároveň byl pak každý zaměřen na vybrané téma, ve kterém se děti vzdělávaly – některé kempy byly zaměřené na výuku angličtiny (lektory byli i rodilí mluvčí), další kempy byly sportovně zaměřené (např. na výuku gymnastiky), další zase třeba na historii, přírodní vědy a další důležité životní dovednosti (např. první pomoc, techniky přežití apod.). Program jsme pojali zábavnou a interaktivní formou, plnou her, exkurzí, přednášek a besed se zajímavými hosty, dobrodružných bojovek, hodnotných zamyšlení, aktivit na prohlubování spolupráce a přátelství ve skupinách dětí, s prvky divadla a interaktivních cvičení, které děti nadchly. Díky příspěvku MŠMT se kempů zúčastnilo mnoho dětí, které se normálně aktivit naší Ymky ani neúčastní, dětí, které třeba léto tráví pouze doma, bez jakéhokoli programu, či dětí ze sociálně slabších rodin.

Ještě během příprav jsme netušili, jak velký dopad letní kempy budou nejen na děti, ale i na nás osobně, mít. Samotné nás překvapilo, jak moc byly děti hladové po sociálním kontaktu po měsících online výuky, jak moc ocenily přátelskou atmosféru Ymky, nová kamarádství, bohatý venkovní program, možnosti sportovního vyžití, a jak se se zájmem učily nové věci. Byli jsme svědky několika až dojemných příběhů, kde např. na jednom z kempů pořádaném pouze pro děti z jedné menších vesnic se podařilo během programu místní děti stmelit a sblížit natolik, že se dokonce podařilo mezi dětmi (a jejich rodiči) srovnat několik dlouhodobých sporů, vypořádat se s případem šikany a zapojit do již fungující skupiny kamarádů i místní děti, které byly ze skupiny vyloučené. Když děti společnými silami pro všechny své rodiče připravily hudební program a občerstvení, u závěrečného večerního táboráku se pohnutá atmosféra dotkla nejednoho srdce.

Kempy byly opravdu velkým požehnáním pro všechny účastníky. Dokonce v rámci naší Ymky i sblížily naše skupiny a jejich vedoucí, protože se spousta kempy jsme si navzájem pomáhali, půjčovali jsme si vybavení, kostýmy apod., a společně se za všechny kempy i modlili. Stali jsme se zase pevnějším týmem, který je hrdou součástí celosvětového hnutí Ymky a hrdě se hlásí k jejím hodnotám. Že se díky těmto letním programům podařilo opět oslovit i pár nových dobrovolníků a praktikantů, kteří se také na smysluplné práci chtěli podílet, bereme jako další bonus. Vážíme si toho, že jsme se mohli na organizaci kempů podílet.

Samozřejmě bychom nic z toho nebyli schopní zorganizovat bez Božího požehnání a ochrany (nikomu se nic nestalo), bez početné skupiny našich dobrovolníků, praktikantů, podpory MŠMT, bez náročné administrativní práce našeho hospodáře (jen za srpen naše účetní doklady vážily 4,5 kg!) a bez podpory paní účetní Hájkové i Vojty z ústředí, všem tímto za pomoc a podporu vřele děkujeme!

Soukupovi, YMCA Plzeň, foto: archiv autorů textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]