03/2021

Ocenění za zásluhy a celoživotní přínos YMCA

Vydáno dne 05. 10. 2021 (236 přečtení)
Všem oceněným gratulujeme a ze srdce děkujeme za práci, kterou vykonávají pro YMCA!


Ocenění za zásluhy a celoživotní přínos YMCA získaly v roce 2020 dvě osobnosti:

 • Hana Nosková z YMCA J. Hradec
 • Hanka je zakládající členkou MS YMCA – Jindřichův Hradec v únoru 1994 a členkou prvního výboru; nepřetržitě se věnuje práci s dětmi a s mládeží; od roku 2015 je předsedkyní YMCA Jindřichův Hradec, během svého 27 letého působení v YMCA Hanka organizovala nebo se významně podílela na řadě klíčových aktivit YMCA a to nejen v Jindřichově Hradci, ale i s celorepublikovým a mezinárodním přesahem. Hanka vede celoroční YMCA Klub, pořádá jednorázové akce. Dlouhodobě se spolupodílí na pořádání akcí s jinými subjekty, kde propaguje dobré jméno YMCA. Hanka je letitá delegátka VS YMCA v ČR, absolvovala školení samostatného vedoucího, účastní se soběšínských Setkání, byla oceněna jako „dobrovolník roku 2017“.

 • Radim Žárský z YMCA DAP
 • Radim Žárský (zvaný také Radimo) se k Ymce dostal brzy po revoluci, kdy byla postupně v Čechách YMCA obnovována. Začínal při studiích jako táborový vedoucí a jako člen výboru pražské Ymky. Jelikož Radim miluje hudbu a hudba má ráda Radima, nemohl minout Nory, kteří přijeli do Čech šířit Ten Sing. Již v roce 1992 byl jedním ze zakladatelů pražského tensingu. Od té doby se již 28 let nepřetržitě různými způsoby věnuje tensingu. Založil 3 skupiny (Náchod, Černilov, Jaroměř), podílel se na založení několika dalších. Rozjel také Twensing - Ten Sing pro „dvacátníky”. Byl vedoucím tensingových táborů, tensingových festivalů, podílel se na mezinárodních YMCA festivalech, má na kontě stovky školních koncertů, je spoluzakladatelem sdružení YMCA DAP, jeho dřívějším předsedou, organizuje výjezdy s tensingem na Kirchentag, navazuje partnerství se zahraničními skupinami, organizoval vzdělávací semináře, spoluzaložil letní projekt Ten Sing Želiv a Běleč/Tis a působil také jako sekretář od roku 1997 až do založení YMCA DAP. Svou ženu Janu také poznal v Ymce a oba v ní aktivně dodnes pracují a přivádějí do ní i své tři děti. Radim je evangelickým farářem a Ten Sing používá také jako jednu z forem práce s mládeží ve sboru. Radima nominujeme nejen z vděčnosti za jeho velký přínos pro Ten Sing, ale také pro jeho ymkařské srdce. Přirozeně šíří myšlenky Ymky a není mu lhostejné její další pokračování a směřování.

  Letos pak toto nejvyšší ymkařské ocenění získali tři další:

 • Petra Otřísalová z YMCA Praha
 • Petra Otřísalová byla hned po znovuobnovení Ymky od roku 1992 klíčovou osobou, která rozhýbávala život a duch YMCA v navrácené budově – Paláci YMCA Na Poříčí. Vzpomeňme začátky Senior klubu, zajišťování zahraničních vedoucích pro první tábory na Vlčici, Sbírku bot pro Albánii, založení Informačního centra, nově vznikající Ten Sing Praha i založení Klubu maminek – jehož idea se stala základem celého hnutí mateřských center. V letech 1991–1995 byla Petra prvním sekretářem YMCA Praha. A po skončení funkce sekretáře ji podporovala mnoho volebních období (až dodnes) v pozici členky i místopředsedkyně výboru.

  Když Petra začala pracovat jako ředitelka Paláce YMCA, navracela opět těmto prostorám atmosféru a hrdost předválečné Ymky. Péče o svěřený majetek je pro ni vpravdě srdeční záležitostí, což opakovaně dokazuje tím, v jaké kondici se budovy v Praze a Hradci Králové a Masarykův tábor YMCA v Soběšíně nacházejí. Vytvořila tak solidní základ pro budoucí správce, kteří mohou na její práci bez obav navázat. Petra rozhodně patří k osobnostem novodobé historie Ymky. Má její hodnoty trvale v srdci a my všichni jsme jí za mnoho vděční.

 • Jana Žárská z YMCA Praha
 • Jana Žárská je oporou YMCA 25 let, činnou členkou nejen svým slibem, ale především spoustou práce, která za ní zůstává – ať už jde o práci koncepční a organizační nebo tu úplně obyčejnou jako je pokládání podlahy nebo vaření na táboře. Organizovala mimo jiné celoymkařská setkání Mana, pracovala ve Výboru YMCA Praha a v pozici předsedkyně YMCA Praha spoluzakládala první ymkařský nízkoprahový klub Ymkárium na Jižním Městě. A snad nejvíc přilnula ke Kosáku – táboru, který vede jako hlavní vedoucí, s několikaletou přestávkou v době svých mateřských dovolených, od jeho začátku v 90. letech dodnes. Jana se ujala také práce na ústředí YMCA v ČR jako zahraniční sekretář a mezi její aktivity patřily vedle reprezentace YMCA v zahraničí a rozvojem mezinárodní spolupráce také příprava Evropského tensingového festivalu v Litomyšli v roce 1999. Spolu s manželem Radimem, jedním ze zakladatelů tensingu v YMCA v ČR, patří ke stěžejním postavám novodobé historie YMCA, oba se zasloužili o Ymku velkou měrou.

 • Jan Blažek z YMCA Jindřichův Hradec
 • Jan Blažek je povoláním evangelický farář a jeho život je pevně spojen s Ymkou. Na začátku roku 1994 vznikla pod jeho vedením YMCA Jindřichův Hradec. S Ymkou byl hned od počátku neodmyslitelně spjat pěvecký sbor YMCA Jakoubek, jehož byl Honza po dlouhá léta dirigentem. Pamětníci té doby vzpomínají na působení manželů Blažkových na Manželských setkáních, ale my všichni hlavně víme, jak nesmazatelnou stopu zanechává Honza (zvaný Mustang) na našich dětských táborech! Založil je – nejdřív na Lysé a později na naší milované Vlčici – vedl a vychoval desítky vedoucích a stovky táborových dětí. Mnoho z nás Honza navždy ovlivnil! Honza také vždy přemýšlel o veřejném životě a neváhal i v této oblasti být tam, kde ho bylo potřeba – byl jednou z tváří sametové revoluce v J. Hradci, nějaký čas radním. Také byl předsedou a místopředsedou YMCA v ČR. Letos se Honza rozloučil na táboře Vlčice I., ale my víme, že se tím neloučí s Ymkou, a těšíme se na všechno dobré, co spolu ještě prožijeme a vytvoříme.

  [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]