03/2021

YMCA Unify Mission Trip

Vydáno dne 05. 10. 2021 (536 přečtení)
I přesto, že byla v létě kvůli cestovním restrikcím řada ymkařských mezinárodních akcí zrušena, některé se podařilo zrealizovat. A právě mezi ně patří i úspěšný YMCA Unify Mission Trip, což byla akce zcela nového formátu, kterou jsme zorganizovali společně s ymkaři z Německa u nás v České republice.


Menší skupinka sedmi dobrovolníků z ČR, Německa, Anglie a USA, se potkala v Praze, aby týden české Ymce pomáhala. Hlavními úkoly této skupiny bylo podpořit českou Ymku, její misi, křesťanského ducha, posílit její identitu, pocit ymkařské sounáležitosti, a zároveň pomoci i jednotlivým lokálním ymkám v různých městech.

Během cesty po celé ČR jsme společně ujeli více než 950 km a navštívili Ymku Orlová, Ymku Husinec, Ymku Plzeň a Ymku Praha. Část týdne skupina strávila v Paláci YMCA, kde si pro navštívené Ymky a jejich tábory připravila speciální program, a za celou českou Ymku se i modlila. Druhou část týdne pak strávila na cestách. Bylo skvělé moct poznat tolik nových tváří, každé Ymce s něčím pomoci a zároveň se nechat všemi inspirovat. Myslím, že mnozí z nás si odnesli v srdci něco nezapomenutelného.

O své zážitky se s námi dále podělí účastník akce Šimon Janča z YMCA Orlová: “Jako první jsme navštívili tábor YMCA Orlová na Spálově, kde jsme pomáhali stavět indiánské stany. Lépe řečeno nám do rukou vrazili hrábě a hrabali jsme louku, neboť šlo o první letošní tábor na tom místě. A až potom jsme stavěli stany. Práce to byla náročná, ale nakonec se podařilo společnými silami tábořiště na další den na příjezd dětí připravit. Den jsme skončili příjemným táborákem, opékáním a nocí v jednom z nově postavených stanů.

Ráno, po krátkém svlažení v Odře některých z nás, jsme zase vyjeli na cestu. Další zastávkou byl relativně luxusní tábor YMCA Husinec. Po cestě jsme se zastavili na oběd a nabídli zahraničním hostům ukázku tradičních českých jídel. V Ymce Husinec jsme navštívili setkání rodin, pro které jsme si připravili odpolední program. Ten sestával z několika aktivit. Účastníci měli do čtyř částí soutěžní kartičky, z nichž každá nesla název skupiny hodnot YMCA (duch, duše, tělo a svět jako bonus), získat po splnění náročných úkolů 4 nálepky. Aktivitami všechny provázel král David, resp. jeho příběh. Pro názornost jsme vybrali biblický příběh Davida jako příklad nedokonalého člověka, který se vyvíjí a s Boží pomocí roste. Všem účastníkům se nakonec podařilo „David‘s challenge“, jak jsme hru pojmenovali, splnit. Vytvořili jsme 4 stanoviště, na kterých se po 15 minutách střídaly skupinky dětí s rodiči a měly možnost se pokusit splněním určité výzvy získat jednu z nálepek. Přes drobné improvizace se program vydařil a den skončil předčítáním příběhu a diskuzí u táboráku.

Další den někteří začali koupelí v řece, která teče podél tábora a pomazánkovou snídaní s táborníky. Asi oblíbená činnost průměrného ymkaře :-).

Po dalších rozhovorech jsme vyjeli na cestu, tentokrát do YMCA Plzeň (Netunice), kde probíhal taky tábor. Po krátké exkurzi následoval kreativní workshop, kde jsme vyráběli vlastní čajové lžičky. Poté jsme se přesunuli opodál k místnímu rybníčku. I tam jsme si s dětmi zahráli naši hru „David‘s challenge“, kde se také setkala s ohlasem.

Nakonec výprava zamířila zpět do Paláce. Já jsem zamířil vlakem za další aktivitou, ale ze zpráv na WhatsAppu jsem pochopil, že si členové výpravy užili i další pobyt v Paláci a společnou návštěvu nově otevírajícího se nízkoprahového klubu Decimy Ymky Praha. Bylo to fajn se po čase zase vidět se živými lidmi jinak než přes internet a společně pomoci Ymkám po celé České republice. Doufám, že se podaří kontakty udržet a brzy znovu něco spáchat.“

Sára Dzvoniková, sekretář pro zahraničí, foto: archiv autorky textu

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]