04/2021

Nová spolupráce s YMCA Westbund

Vydáno dne 16. 12. 2021 (188 přečtení)
Na konci listopadu vyrazil tříčlenný tým českým ymkařů na návštěvu Ymky Westbund v západním Německu, která sídlí ve městě Wuppertal.


Podobně jako s Ymkou Bavorsko, se kterou již česká Ymka partnerství postupně buduje, i s Ymkou Westbund máme mnoho podobného – většinu aktivit organizují tamní dobrovolníci a v rámci organizace velkého množství volnočasových aktivit se snaží pozitivně ovlivňovat životy nejen dětí a mladých a předat jim důležité křesťanské životní hodnoty. V regionu Westbund se celkem nachází 400 lokálních Ymek, jde tedy o region Německa, kde je nejvíce Ymek a ymkařů vůbec. :-)

Mezi velice populární aktivity zde patří pak sport – ymkaři se zde hodně věnují amaterským sportovním klubům, kroužkům a programům – a skauting. Obě tyto oblasti jsou hodně propojené se všemi ymkařskými hodnotami. V rámci každého sportovního programu mají účastníci různá zamyšlení a učí se budovat nejen své tělo a fyzickou zdatnost, ale i charakter.

Inspirativní bylo i nadšení přítomných ymkařů pro danou věc, bylo vidět, že to opravdu dělají srdcem. Vyzkoušetli jsme si s nimi i nové věci, např. sport teqball. Zajímavé je, že tato Ymka dělá i velké množství instruktorských sportovních školení a kurzů pro trenéry sportovních klubů a kurzy různých zajímavých sportů pro každého. Zaujalo nás, že v rámci svých kurzů školí i např. vězeňskou službu a zaměstnance ústavů pro mladistvé, kteří se pak také snaží ve svých prostředích skrze sport sdílet důležité hodnoty a učí se křesťanským zamyšlením.

Díky velkému množství sportovních křesťanských programů pak mohou budovat vlastní sportoviště z finanční podpory německé vlády. Množství jejich vybavení a velikost jejich zázemí nás opravdu ohromila. I s touto Ymkou bychom si rádi vybudovali užší vztah a v rámci naší partnerské návštěvy jsme již začali vymýšlet a plánovat první společné aktivity. Intenzivnější spolupráce by měla probíhat např. mezi českými a tamními ymkařskými skauty. Na vše se těšíme!

Sára Dzvoniková, zahraniční sekretář YMCA v ČR

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]