04/2021

Týden modliteb „Z rozbitého krásným“

Vydáno dne 16. 12. 2021 (336 přečtení)
V týdnu od 8. 11. jsme se v rámci celosvětového Týdne modliteb a světového přátelství YMCA a YWCA sešli celkem 3x na online platformě ZOOM s českými Ymkaři. Byla to setkání komorní, avšak velice příjemná a obohacující…


Cituji ze společného poselství předsedkyň Světové YMCA a Světové YWCA:
„Letošním tématem zvoleným pro YMCA a YWCA Týden modliteb a světového přátelství je „Z rozbitého krásným“. Jako křesťané se můžeme přirovnávat k nádobám z hlíny, jsme stvořeni ze země, vytvarováni do podoby krásných bytostí, ale můžeme se také snadno rozbít. Každý z nás má v sobě Boží světlo, světlo, které může léčit, co je rozbité, a dotýkat se druhých. Jak píše apoštol Pavel: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“ 2. Korintským 4, 7–9“.

Krátké listopadové dny, na člověka padá tíseň ze ztráty světla i dostatku pohybu na čerstvém vzduchu. Nejraději by si zalezl někam za pec a zapomněl na svět. Ale právě v těchto chvílích přichází Týden modliteb – nyní je totiž ten pravý čas se ztišit a odevzdat Bohu své starosti, tužby, ale také poděkovat za uplynulý rok, za to co přinesl i odnesl nejen v rámci naší práce pro YMCA. V neposlední řadě jde právě o ono „světové přátelství“, které svou účastí na Týdnu modliteb dáváme najevo, hlásíme se ke společenství Světové YMCA a YWCA.

A tak děkujeme…
… Vlaď Vidlákové za zamyšlení „Krásné je být milován Bohem“ nad silou Boží lásky, nad Žalmem 139, nad tím, že každý jsme jedinečný a Bůh nás má rád, i když se cítíme obyčejní a občas zbyteční.

… Mikimu Erdingerovi za zamyšlení „Krásné je zachovávat lidskou důstojnost a přistupovat ke všem stejně“ nad příběhem Ježíše a Samařské ženy (Jan 4, 4–26), nad tím, kde my sami máme svá Samařska, místa, na která se bojíme nebo štítíme vstoupit, ať už fyzicky či ve svém nitru.

… Petru Brunovi za zamyšlení nad silou slova, nad darem řeči, nad tím, kdy je správné mlčet a kdy mluvit, jak „nehřešit slovem“. Velkým vzorem nám v tom může být Ježíš, který uměl slovem léčit, povzbudit, uzdravit a uměl také v pravý čas mlčet.

Těšíme se zase za rok během Týdne modliteb!

Alžběta Čechráková, sekretář pro koncepci, YMCA v České repoublice plakát: WAY YMCA

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]