04/2021

General Assembly 2021 ELFAC

Vydáno dne 16. 12. 2021 (184 přečtení)

se konalo online v pátek 19. 11. za účasti zástupce YMCA Živá rodina (J. Ludvíka)


Konfederace ELFAC (European Large Families Confederation) sdružující nevládní organizace, které se věnují podpoře rodin, zejména početných, byla založena 2004 v Lisabonu a YMCA ŽR je jedním ze zakládajících členů.


V současnosti ELFAC sdružuje 22 evropských zemí. Každý rok se v jedné z členských zemí koná General Assembly, v roce 2015 jej organizovala YMCA Živá rodina v Praze. Letos (i loni) se z důvodu pandemie konala on-line.

Reprezentanti členských asociací i vedení ELFAC přednesli zprávy o aktivitách za období od minulého General Assembly. Z hlediska celé konfederace lze zmínit alespoň tyto:
  • ELFAC získala status konzultanta při OSN;
  • Vedení ELFAC se sešlo s novou vice-presidentkou Evropské komise pro demografii a demokracii;
  • Byl uskutečněn 10. Kongres početných rodin v Keszthely (Maďarsko);
  • Bylo provedeno evropské šetření (dotazník ve dvanácti jazycích) o tom, jak početné rodiny přispívají k ochraně životního prostředí;
  • Vyhlášení „Početné rodiny roku“, kterou se stala jedna chorvatská rodina, se zúčastnil i prezident Chorvatské republikyčímž se dostalo početným rodinám značné mediální pozornosti; Byla vyhlášena soutěž „Evropské město přívětivé k rodinám“ v rámci aktivit směřujících ke zlepšení podmínek početných rodin žijících ve městech, byla představena nová webová stránka „familycities.eu“.
  • Každé dva měsíce je vydávána publikace „ELFAC Papers“.
Pokud jde o plány na následující rok, dominuje zde pokračující snaha o zavedení „Evropské mezinárodní karty početných rodin“, která by početným rodinám umožňovala slevy při nákupech, sportu, rekreaci, cestování apod. Takovéto karty již v několika členských zemích existují, nejsou však mezinárodní, takže početné rodiny z jiných zemí je nemohou využít. Mezi další plánované aktivity patří organizování tématických setkání expertů (Expert Advisory Committee), organizace 11. Evropského kongresu početných rodin (hostitelská země se hledá), dále setkání mladých lidí z početných rodin a na neposledním místě aktivní práce v komisích OSN pro sociální vývoj a pro populaci.

V další části General Assembly zástupci jednotlivých zemí přednesli zprávu o jejich činnosti zaměřené na podporu evropských rodin, zvláště početných. Zprávu za YMCA Živá rodina přednesl předseda Jiří Ludvík a vyšla na oficiálních stránkách ELFAC.

Jiří Ludvík, YMCA Živá rodina

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]