01/2022

YMCA roku 2022

Vydáno dne 07. 03. 2022 (367 přečtení)
YMCA roku 2022? Jaká bude? Stejná jako před Covidem? Podobná? Těšíme se na to, až všechno bude, jak bývalo? Nebo hledáme nové příležitosti jak Ymku aktualizovat ve formách práce při zachování stejného poslání?


Ještě před pár dny bychom podobné otázky vztahovali ke Covidu – co se změnilo a co se změní v našem uvažování i v naší práci, pokud Covid vezmeme jako impulz, který celý svět rozkolísal z příjemného, zajetého, rutinního poklidu? Naučil nás určitě novým dovednostem, změnám v tradičních formách práce.

Naučili jsme se jak více pracovat online, zavedli jsme zoomy a meety a další platformy pro vzdálenou komunikaci... a zjistili jsme, že naše porady a jednání mohou být pružnější, častější, finančně i časově méně náročné,... ale na druhou stranu méně osobní, vřelé a bez občerstvení. Také jsme zjistili, kdo je a kdo není schopen pracovat na „houmofisu“, a především, že i aktivity a programy, které jsme byli zvyklí léta dělat stejným způsobem, můžeme dělat i zcela jinak.

Všechny tyto skutečnosti berme jako impulzy, které provětraly naše zaběhnuté stereotypy a třeba obohatí naše administrativní procesy, ale třeba právě i formy aktivit o nové prvky.

Je však otázkou, jestli máme zůstat pouze u toho. Jestli zkušenost minulých dvou let nemůže posunout práci Ymky i co do obsahu našich nabízených aktivit – programů a poskytovaných služeb. Myslím, že k tomu najdeme příležitosti a fóra, kde můžeme toto téma zvednout a vzít ho jako příležitost k dalšímu rozvoji a inovacím.

Druhým, a troufnu si říci stejně nečekaným, impulzem pro zamyšlení se nad plněním našeho poslání je aktuální válka na Ukrajině. Určitě otevřela nové možnosti. YMCA v České republice řadu let podporovala partnersky Ymku na Ukrajině – jak finančně, tak programově.

Spolupracovali jsme na různých projektech, dobrovolníci jezdili oběma směry, aby rozvinuli své dovednosti a vzájemně se inspirovali. Publikovaná fotka (stejně jako na titulní straně tohoto čísla) je právě z návštěvy Ukrajiny, z jedné pracovní cesty, kde jsme viděli, jak místní YMCA pracuje s mladými lidmi. Uvědomili jsme si silně, že je to jiný svět, v jiných kulisách, ale stejný Duch. YMCA roku 2022 bude taková, jak dokáže využít příležitosti, které se těmito dvěma zásadními událostmi otevřely. Můžeme se vrátit do starých kolejí, ale můžeme zkusit uchopit něco nově, jinak, lépe. Ať se nám to zdaří.

Jaroslav V. Hynek, foto: autor textu

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]