03/2022

Cestou necestou po Egyptě

Vydáno dne 19. 10. 2022 (118 přečtení)
Od 18. do 28. července 2022 se konal tábor YMCA Orlová ve Spálově. Celkem se nás sešlo 26 dětí a 11 vedoucích + 2 pomocníci do kuchyně. Děti byly rozděleny do 4 týmů po 6 nebo 7 dětech. Týmy nesly názvy Motocykl, Křovinořez, Bobříci a Alfa dinosauři, jejichž úkolem nebylo si jen pojmenovat svou skupinku, ale i vymyslet pokřik a vytvořit originální vlajku.


Tématem tábora byl biblický příběh Josef a jeho bratři. Josef měl 11 bratrů. Jeho bratři ho moc neměli rádi, protože jejich otec Jákob měl Josefa nejraději. Jednoho dne procházeli obchodníci cestou do Egypta. Bratry napadlo, že Josefa prodají do otroctví, a tak se stalo. Aby otci nemuseli sdělovat krutou a bolestivou pravdu, předložili před něj Josefův oděv namočený v krvi. Byl to důkaz toho, že Josef zemřel.

Nicméně Josef uměl vykládat sny, a proto si ho Faraón nechal zavolat, aby mu vysvětlil jeho sen. Faraonovi se zdálo, že stál na břehu řeky Nil, z řeky vyběhlo sedm tučných krav a potom přišlo sedm hubených krav a ty hubené krávy sežraly všechny krávy tučné. Josef osvětlil sen tak, že v zemi nastane sedm let, ve kterých bude hojná úroda, a po nich přijde sedm let hladu. Josef faraonovi poradil, aby si udělal zásoby jídla, než bude hladomor. Na důkaz vděku ustanovil faraon Josefa svým správcem nad Egyptem, po faraonovi byl Josef druhým nejvyšším vládcem země.

Účastnicí tábora začínali na pozicí otroka, ale postupem času byla možnost získávat šekely jako odměny, a to za splněné skupinové nebo individuální úkoly. Úkoly byly pestrobarevné, například udělat určitý počet dřepů, složit báseň. Měli za úkol něco rozpoznat hmatem i čichem, zapamatovat si a poté pojmenovat rostliny a houby. Mimo jiné se děti naučily rozeznávat také hvězdy. Tímto způsobem se děti dostávaly k vyšším pozicím, jako byli služebníci nebo správci domů, až na nejvyšší úroveň správce Egypta. Účastníci tábora mohli také získat šekely pro tým v rámci táborových her, které probíhaly každý den.

Například byla hra, kdy se děti učily tržní systém, na začátku tábora dostaly zboží – 5 kartiček, kde byla vyobrazena rýže, vlna, obilí. Karty mohly různě na třech trzích měnit. Táborníci běhali mezi trhy a snažili se získat zboží za co nejlepší cenu. Opomenout nesmím ani různé materiální hry, kdy hlavním cílem bylo postavit dům podle daných parametrů. Mohli si za šekely nakoupit kamení, větve nebo například provázky.

Náš příběh pokračuje tak, že všude ve světě byl hladomor, a proto Josefovi bratři putovali do Egypta, v našem podání se jednalo o poznávací hru. Byla naplánovaná trasa, šlo se podle fáborků k vytýčenému bodu, kde táborníci museli odpovědět na otázku a pokračovali po cestě, když odpověděli špatně, šli slepou uličkou a museli se vrátit na správnou cestu. Když bratři stáli před správcem egyptské země a prosili ho, aby jim prodal obilí, žádný z nich nepoznal dávno ztraceného bratra. Ale Josef je ihned poznal. Rozhodl se je vyzkoušet, zda jsou stále ještě tak zlí, jako byli před lety. Řekl bratrům, aby příště vzali s sebou nejmladšího bratra - Benjamína. Znovu stáli před Josefem, a když uviděl bratra, byl dojatý. Josef přikázal svým služebníkům, aby do bratrova pytle zastrčili jeho vlastní stříbrný pohár.

Bratři neušli daleko, když je dostihli Josefovi muži, kteří hledali zloděje, jenž ukradl Josefův pohár. Když byl prohledáván pytel nejmladšího bratra, našel se v něm pohár. Josef prohlásil, že ten, u něhož se našel pohár, bude Josefovým otrokem. Jeden z bratrů promluvil, že pokud se s nimi Benjamín nevrátí, jejich otec zemře. Optal se Josefa, zda může být otrokem on. Když to Josef slyšel, poznal, že jeho bratři litují toho, co mu před mnoha lety udělali. Řekl bratrům, že to je on, bratr, kterého prodali do otroctví. Příběh končí tím, že celá Josefova rodina se přestěhovala do Egypta a všichni žili dobrý a šťastný život.

A tímto končí i náš tábor. Podnikli jsme dva výlety, na Spálovský mlýn a lagunu, koupali jsme se v řece, zpívali písně u táboráku a opékali buřty.

Všichni jsme si tábor moc užili a doufáme, že příští rok se opět sejdeme minimálně ve stejném počtu! Touto cestou bychom chtěli poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, městu Orlová a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu, bez které bychom nemohli tábor uskutečnit.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová, foto: archiv autorky

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]