03/2006

Saze - NOVINKY Z ROKU 1924

Vydáno dne 05. 05. 2006 (1989 přečtení)
YMCA měla za první republiky dobrý zvyk. Vždy do každého čísla časopisu YMCA napsala každá místní organizace kratičkou zprávičku, co se za uplynulý měsíc u nich událo nejzajímavějšího. Sloužilo to jednak k vzájemnému poznávání sdružení, ale také pro inspiraci při tvorbě programů. Jak takové zprávy vypadaly a že je to zajímavé čtení, uvidíte sami z uvedených ukázek z roku 1924.

BRNO. Činnost v květnu byla hlavně na hřišti, kde se konaly i schůze. Dvakrát týdně cvičí 266 hochů. Na středoškolských závodech plaveckých zvítězil dorost Ymky ve štafetě 3 x 35 m. 4. května pořádán volleyballový turnaj o mistrovství Ymky, 18. května o mistrovství Brna. Pořádali jsme slavnost ke Dni matek, tábor na Veverské Bítýšce, kde bylo 157 hochů, založili jsme kroketové družstvo, sjezdu Čs. abstinentů se zúčastnilo 6 našich členů. Č. BUDĚJOVICE. Ukončen jarní autokurs: z 37 účastníků složilo 35 státní zkoušku. Skončena úprava spáleniště (zcela nově postavená budova YMCA ČB nedlouho po svém otevření zcela shořela – pozn. redakce). Poslán přebytečný inventář a knihovna do letního tábora na Sázavě a z velké části do obnovené budovy v Liberci. HRADEC KRÁLOVÉ. Otevřeno dětské hřiště Ymky, při čemž dorost předvedl ukázky her a života na letních táborech. Úspěch morální i finanční měl Den matek. Na červen se připravuje volleyballový turnaj o mistrovství Hradce Králové. OLOMOUC. Den matek byl jistě nejlepším důkazem, že naše členstvo plně pochopilo stanovisko lásky k bližnímu. Osm tisíc letáčků, šest tisíc papírů a obálek, pět tisíc stužek s nápisem „Matičce“ bylo rozdáno v Den matek. Kroužek tamburašů v poslední době se opravdu zdokonalil a jistě se každý člen raduje s nimi z pěkných výsledků jejich práce. Elektrické světlo do dorosteneckého stanu jest již zavedeno. Naše dětské hřiště je tak obsazeno, že naše houpačky, kolovadla a jiné věci daleko nestačí. Pro dětské hřiště získala se skluzavka, která ode dne svého postavení je stále obléhána mládeží. Ale ty kalhoty!!! Americký konsul Mr. Wainer s paní navštívili naší Ymku. ZNOJMO. Pracováno na dokončení hřiště. Práce zdržena stávkou dělnictva stavebního a povozníků v lomech. Dr. Mareš, starosta města, zvolen předsedou nově ustanoveného tennisového odboru. Ustaven klub záchranců života. To je jen několik ukázek. Nenaplňuje vás to nadšením, jak to tehdy fungovalo? Není to inspirativní? J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]