05/2010

Devatero rad...

Vydáno dne 15. 11. 2010 (1839 přečtení)
Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit
... a jedna speciální navrch

1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti.
Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné, je spousta, ale málokteré vedou opravdu k výsledku. My doporučujeme – v souladu se zjištěními celé řady výzkumů – klást důraz na zvídavost, svědomitost, otevřenost, emocionální stabilitu a přátelskost.

2. Respektujte individualitu dítěte.
Rodič by měl dítě citlivě motivovat, ukazovat mu možnosti a cesty a tak v něm pěstovat zájem o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé normální dítě, než stresovaného, labilního génia.

3. Naslouchejte svému dítěti...
Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé. Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu. Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.

4. Zásadně důležitá je dobrá parta...
Dobří kamarádi jsou největším bohatstvím dítěte. A současně jsou nejspolehlivější prevencí proti možným ohrožením dítěte v dospívání. Snažte se poznat kamarády svých dětí a mít přehled o tom, co dělají ve volném čase.

5. Nechte své dítě užívat si dětství...
Dětem se stále zkracuje doba dětství. Nepřetěžujte proto své dítě a neorganizujte mu všechen volný čas. Ke správnému dětství patří i prostor pro vlastní nápady, jak volný čas využít.

6. Na prázdniny myslete s předstihem...
Celoroční činnost v oddíle, který znáte, je nejlepší vstupenkou na letní tábor i zárukou toho, že vaše dítě na něm bude šťastné.

7. Buďte dobře informovanými rodiči...
Oblast mimoškolních aktivit vašeho dítěte je natolik důležitou součástí jeho života, že vám stojí za to mít i tady dobrý přehled. Získávejte reference o sdruženích, oddílech či kroužcích ve svém okolí. Kontakty na sdružení dětí a mládeže najdete i na internetu. Celostátně je nejúplnější zdroj informací na www.crdm.cz.

8. Proměna zájmů dítěte je přirozená...
Je uměním výchovy najít „zlatou střední cestu“ mezi tím této nestálosti čelit a postupně zvyšovat schopnost dítěte ke stálosti, a mezi přetěžováním objektivních schopností dětí udržet delší dobu o něco zájem.

9. Spolupracujte s vedoucími svých dětí...
Zajímejte se o činnost oddílu, klubu, souboru či kroužku, poznejte dobře jejich vedoucí – budou časem vašimi nejlepšími spojenci při výchově vašich potomků.

10. Rodina je rodina...
Sdružení dětí a mládeže (ani střediska volného času se svými kroužky) nejsou místem, kde děti máte co nejčastěji „odkládat“. Rodinné zázemí a v něm prožité pěkné chvíle strávené s rodiči, sourozenci či prarodiči nemůže dítěti nahradit nic.

_________________________________
Na webu www.kamchodit.cz najdete projekt České rady dětí a mládeže, který nabízí možnost rodičům najít nejrůznější aktivity pro děti a mládež v určité lokalitě. Je možné filgrovat položky: klubovna, DDM, sportoviště, veřejné hřiště, ubytovací zařízení, mateřské centrum, ICM.

Pro organizace dětí a mládeže naopak umožňují do systému data o organizacích vkládat. Využijte této příležitosti a zaregistrujte sem svou Ymku, je to velmi užitečná aplikace.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]