03/2014

Léto v YMCA

Vydáno dne 03. 12. 2014 (1696 přečtení)
Léto je v Ymce, tak jako ve všech organizacích pracujících s dětmi a mládeží, ve znamení táborů. Očekával jsem, že se budu v redakci, zvláště po mých dvou výzvách cítit jako pán na obrázku z americké ymkařské publikace z roku 1948. Zkrátka zahlcen vašimi příspěvky plnými dojmů a zážitků z vašich táborů.


Nicméně nestalo se tak… obdržel jsem jeden 40 stránkový elaborát popisující celotáborovou hru, ať to využiji, pokud se to bude hodit. Vydat pouze to by nešlo, neboť na to je Protein příliš malý. Něco z toho vykuchat by bylo náročné. Jelikož jsem vás ale nechtěl ochudit o výměnu endorfinů, přináším alespoň výběr z popisů táborů v úředních táborových závěrečných zprávách. Pokud se vám to bude zdát suché, tak to můžete za rok napravit květnatým článkem.

Každý odstavec tedy popisuje jeden z táborů YMCA konaných v létě roku 2014. Je to samozřejmě jen výběr, celkem jich totiž YMCA uspořádala 56, pro 2644 účastníků. Tábora TSCZ 2014 s tématem „By The Way“ se celkem zúčastnilo 38 účastníků a 8 vedoucích. Veškeré zázemí (ubytování, stravování, hygienu) jsme měli zajištěno v penzionu Lesanka v obci Pastviny v Orlických horách. Tábor byl celkově velmi úspěšný jak z pohledu vedoucích, tak z pohledu účastníků. Nedocházelo k žádným větším či závažným problémům a průběh byl opravdu hladký. Táboru předcházely 3 přípravné schůze vedoucích na ve Žďáru nad Sázavou a dvě schůzky v Praze.

Pokračovali jsme v koncepci tábora vytvořené v roce 2012, tzn. 1 koncertní a 1 výukový workshop pro každého účastníka tábora. Na závěr jsme úspěšně absolvovali veřejnou generálku v obci Černilov a po této generálce jsme vyrazili na turné na Mělník a do Prahy.

YMCA Brno spolu s brněnským seniorátem ČCE pořádala i letos běh pro starší děti (po šesté až deváté třídě ZŠ). Tábor se nachází v krásném prostředí Českomoravské vysočiny. Program byl připraven s ohledem na věk a zdatnost dětí. Kromě her v přírodě jsme se věnovali také kreativním pracím, například výrobě a zdobení polštářků. Cesta poutníka (bojovníka) byl název letošního tábora, téma podle stejnojmenné knihy. Jednotlivé etapové hry se vázaly k příběhu, který prožíval tento poutník. Večer u ohně jsme se společně zamýšleli nad tím, jaký význam mohou mít tyto zkušenost pro nás. Děti velmi rády zpívaly a získávaly nové dovednosti během dopoledního programu. Četli jsme společně knihu Setkání v Jeruzalémě. Děti také plnily Bobříky a Orlí pera. Na závěr byl slibový oheň – někteří skládali slib.

Téma tábora bylo Stroj času. Každý den jsme se přemístili do jiné doby, kterou nás provázela historická postava. Na vlastní kůži jsme zažívali radosti i strasti dané doby. Každý den byl vyhlášen nejlepší cestovatel. Táborová kuchyně šla také s dobou, což se účastníkům moc líbilo. Děti byly rozděleny na tři mladší a tři starší skupiny. Toto rozdělení se pozitivně promítnulo do dobrých vztahů na táboře. Denní program se skládal z etapové hry, z divadelní scény uvádějící danou dobu, zpěvu, táboráku, zamyšlení a dovedností (výroba pastýřských píšťal, katapultu, pečetidla, kamery obscury). V závěru tábora proběhla dětská dražba artefaktů.

Letošní English Camp se konal tak jako každý rok na tradičním místě v chatě Cihelny uprostřed šumavské přírody. Jak již samotný název napovídá, jednalo se o evangelizačně pojatý kurz výuky anglického jazyka.

Stejně jako v předešlých letech se jednalo i letos o tzv. English Camp, tedy tábor zaměřený na výuku anglického jazyka za účasti rodilých mluvčí z Kanady a USA. Letošní ročník habartického tábora nesl název Dinotopie. Byl o ostrově, kde žijí lidé a dinosauři v symbióze, vzájemném porozumění a úctě. Příběh začal, ještě než se účastníci tábora dostali do tábořiště. Dle příběhu pak absolvovali základní školu dinotopijských dovedností, byli přijati za občany Dinotopie a také absolvovali další výcvik v dovednostech farmářských a orientačních. Nakonec se jim podařilo zachránit Dinotopii před tmou a totálním chaosem, protože objevili poklad slunečních kamenů, které jsou na Dinotopii hlavním energetickým zdrojem a udržují masožravce v bezpečné vzdálenosti. Součástí každého dne byla ranní chvilka, kde se děti mohly dozvědět o Bohu. Také letos jsme navštívili habartický kostel, kde jsme udělali místním velkou radost a oživili bohoslužby.

Tábor se koná v krásném prostředí u Staňkovského rybníka. Jednalo se o rodinný tábor, program byl volnější, přizpůsobený zájmu účastníků (programy pro děti - výtvarné tvoření, zpívání, soutěže, koupání, plavba na kánoích, celotáborová hra na indiány, noční bojovka; pro dospělé sporty, posezení u ohně, deskové hry). Ubytování bylo v jednotlivých místnostech po rodinách, vaření - na základě dohody - individuální. Letos se nám podařilo zcela zaplnit kapacitu tábora, měli jsme pět nových rodin a všichni projevili zájem jet příští rok zase. Počasí nám celkem přálo, i když deštivých dnů mohlo být méně. Jedná se o letní tábor rodin, kdy se společně s dětmi účastní také jejich rodiče. Program pro děti je strukturovaný podle věkových skupin. Pobyt na táboře a jeho program významně přispěly k rekreaci dětí, obnově a upevnění rodinných vztahů, a pozitivního prožívání společenství.

Tábor byl motivován sci-fi příběhem Hvězdná brána, pomocí které mohli děti cestovat na daleké planety a tam zažívat mnohá dobrodružství. Podařilo se jim získat čtyři krystaly a s jejich pomocí nastolit ve vesmíru rovnováhu. Skautky se tento rok opět utábořily ve stanech tee-pee poblíž vesničky Rudolec. Celým táborem je provázela Neapolská mafie. Jako členky starých mafiánských rodů (Avellina, Beneventa a Caserty) měly za úkol najít záhadnou, ale mocnou věc, díky které získají vládu nad celou Itálií. Kromě etapové hry a her všestranně zaměřených (strategické, pohybové, logické, zábavné i vědomostní) měly letos možnost také vyzkoušet lanové překážky, zahrát si kroket nebo ringo a zkusit dobít obléhané tábořiště. Byl také čas i na modlitby, zpívání u ohně a výrobu. Tento rok nám také přálo počasí, proto jsme mohly využít i blízkého rybníka a užívat si sluníčka.

Světlušky bydlely po čtyřech ve dřevěných chatkách. Co se týká programu, hrály hry akční, běhací, vědomostní, ale i odpočinkové a čistě zábavné. V etapové hře provázely udatného mladíka Tristana v jeho putování za hvězdou. V krajině, do které se Tristan vydal, fungovaly věci jinak. Hvězda nebyl jen ,,kámen z nebe“, nýbrž člověk. Tristan s Hvězdou se postupně skamarádili a společně s nimi naše nejmenší prožily spoustu dobrodružství. Plavily se na vzducholodi kapitána Shakespeara, učily se dobrým mravům, poznaly cizí kulturu a nakonec Hvězdu zachránily před zlou čarodějnicí. Vše dobře dopadlo a tím se nemyslí jen etapová hra, ale i deset dní, které mohly na táboře světlušky prožít.

Družina Havranů a Amazonek strávila na táboře 2 týdny a jejich celotáborová hra byla tematicky zaměřena na motivy indiánského příběhu Cesta za rudým duchem dýmkového kamene. Družina Berušek a Vlčat strávila na táboře také 2 týdny a jejich celotáborová hra byla na téma biblického příběhu o Noemově arše. I přes velmi deštivé a bouřné počasí proběhl tábor podle plánu, program zvládly všechny děti i přes velký věkový rozptyl. Děti se naučily a vyzkoušely si mnoho věcí ze života indiánů. Všichni byli moc spokojení.

Opět po roce jsme všechny dohromady, světlušky i skautky, vyrazily na Lipnici a zažily zde parádní tři týdny plné dobrodružství. Skautky si s sebou přivezly svá kola a podnikaly kromě pěších výprav také dětmi více oblíbené cyklovýlety. Počasí nám opět přálo, takže jsme si užily i spoustu koupání v našem rybníku. Táborová hra nás tentotkrát přenesla do nedalekých Třeskoprsk, kde jsme se potkaly se Čtyřlístkem. Kromě legračních programů, které pro nás Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín připravily, jsme se také musely utkat se zlem a pomoct dobru k vítězství. Se Čtyřlístkem se nám totiž podařilo zachránit jednu královskou rodinu a věřte, že to nebyl snadný úkol.

Čtrnáctidenní tábor byl opět vyvrcholením celoroční oddílové činnosti. Libreto etapové hry se opíralo o sérii knih C. S. Lewise: děti prošly skříní do země Narnie, kterou za pomoci různých pohádkových bytostí a především lva Aslana pomohly zbavit nadvlády zlé čarodějnice Jadis – za pomoci svého divadelního umění vdechly život staré legendě a kouzelnou formulí zlomili zlou moc. Narnie byla opět svobodná. Táborové workshopy a přednášky se letos zaměřily především na zdokonalování schopností a znalostí dětí v postupech první pomoci a na poznávání vesmíru a noční oblohy. Děti prověřily celou svou osobnost, své síly, odvahu a zdatnost nejen v samotných hrách, ale zejména ve všedních táborových dnech (na vlastních nohou bez opory rodičů a pohodlí civilizace); upevnily stará přátelství a získaly nová – třeba v bruselském oddílu BRUSK, jehož rádcové přijeli na malou bojovou návštěvu. Tábor byl zaměřen na získání a posílení zkušenosti :-), jak v oblasti praktických každodenních dovednosti :-), tak v oblasti tábornického a skautského života. Nezanedbatelnou část programu tvořil duchovní a kulturní život. Celý program byl propojen a zarámován poznáváním cizích zemí a legendárních či mytických tvorů. V rámci poznávání okolí účastníci navštívili Králíky a vystoupali k pramenům Moravy a na Králický Sněžník.

Na závěr bych přece jen přidal jeden osobní zážitek z tábora. Na jeden z nich jsem se nachomýtl právě v okamžiku, kdy se starší část účastníků chystala k zápasům v bahně. Velmi jsem kvitoval, že si rváči sami připravili arénu a že vedoucí pečlivě vysvětlili pravidla, co se smí a nesmí, povolené a nepovolené chvaty i organizaci vlastní soutěže. Nejvíce radosti však samozřejmě přinesla závěrečná superbitva, každého s každým, která už ale byla spíše přátelským oplácáváním než bojem na body. Její výsledek můžete vidět na fotce (ideálně možná barevné na webu proteinu, i když samozřejmě převažuje barva jedna, že…). A tak jedinou kaňkou (ne od bahna) na celé akci, byl velmi nevybraný slovník pubescentů a adolescentů při povzbuzování zápasníků. Ještě více zarážející však pro mě byl postoj vedoucích, kteří tuto situaci ani neměli snahu řešit. Seznam výrazů, které padly, nemohu publikovat neboť se do ymkařského periodika absolutně nehodí. Mám za to, že ani na tábor… Ale mám na paměti, že pokud by to byl jeden exces, tak je to 0,02 % z celku a 99,98 % všech táborů přineslo dětem i vedoucím krásné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti a jistě všichni už přivolávají další prázdniny a těší se na další tábor.

J. V. Hynek, foto: autor textu a YMCA Neveklov, kresba: Crockett Johnsoy

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]