03/2016

Potenciál YMCA

Vydáno dne 06. 01. 2017 (674 přečtení)
Potenciál... copak to vlastně je? Podíváme-li se do slovníku, pak zjistíme, že je tento pojem odvozen z latinského potentia, což může být možnost, moc, síla, souhrn schopností, celková možnost něco udělat, mít ambice.


Pro naši úvahu není nezajímavé ani v sousloví „elektrický potenciál“ – to je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Jedná se tedy o potenciál elektrického pole, tzn. množství práce potřebné pro přenesení jednotkového elektrického náboje ze vztažného bodu, kterému je přisouzen nulový potenciál, do daného místa. Za místo s nulovým potenciálem (tzn. vztažný bod) se obvykle bere nekonečně vzdálený bod. Elektrický potenciál vyjadřuje potenciální energii na jednotku náboje – tak jej můžeme dokonce vypočítat.

Co to má společného s potenciálem YMCA? Ptáme se po potenciálu, protože máme zájem na tom, aby se YMCA někam rozvíjela, posunovala, rostla po všech stranách. Proto je dobré vědět, jakým potenciálem disponujeme. Právě podle definice elektrického potenciálu – čím disponujeme, abychom dokázali zvládnout tu práci, která je třeba pro posun z bodu nula do daného – cílového místa. Asi nepůjde tento ymkařský potenciál vypočítat tak exaktně jako elektrický, přesto znát proměnné k tomu, abychom věděli do čeho se má smysl pustit a do čeho už ne, je určitě užitečné.

YMCA je plná schopných, zkušených, invenčních, otevřených a přitom stále mladých lidí. To samo o sobě je určitě tím největším potenciálem.

Podívejte se obrázek na obrázek na protější straně – co že to je? Zadání bylo vytvořit loď z korkových zátek, kterou pak budeme pouštět po vodě... Proč se nechat svazovat konvencemi, standardními řešeními... mladý, kreativní člověk klidně vytvoří formuli 1, která parádně plavala a zároveň evokuje rychlost, modernost, úspěšnost... Pokud se Ymce podaří dát prostor lidem, kteří mají takovéto otevřené myšlení, pak můžeme další oblasti, které celkový potenciál YMCA tvoří využít opravdu dobře. Kde konkrétně, v jakých oblastech, vidíme největší potenciál pro YMCA právě nyní?

Když se podíváte na anketu k tomuto tématu, která je na straně 31 tohoto čísla, tak je možno vidět, že všechny základní oblasti nejsou ve špatné kondici, stačí se tedy jen zamyslet a uchopit je právě tímto neotřelým, kreativním způsobem a pustit se do toho.

K tomu v Ymce slouží především KOPR - Komise pro rozvoj, která se zabývá strategickým plánováním, je to skupina otevřená, tak pokud jste právě dostali chuť a patříte do výše popsané skupiny lidí, rád vás KOPR přivítá.

V následujících příspěvcích se můžete dočíst o dílčích nápadech či úvahách o tom, co všechno by mohlo hrát roli pro rozvoj YMCA, aby byl její potenciál naplno využit, je přitom zřejmě samozřejmé, že tím nejdůležitějším jsou právě lidé. Pouze oni jsou totiž schopni přinést novou energii a nápady. Zkrátka na lidech stojí celá YMCA, a proto je dobré věnovat se primárně jim – jak těm, kteří Ymku tvoří, tak těm, pro které YMCA své programy připravuje.

J. V. Hynek, foto: autor textu a YMCA JH

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]