05/2006

Průlet tábořením YMCA

Vydáno dne 06. 06. 2006 (2918 přečtení)
Z historie tábornictví
Snad každý byl někdy na táboře. Léto, slunce, kamarádi, vedoucí, voda, dobrodružství... ale i déšť, bláto, chybějící rodiče... To všechno k táborům patří. Kde se však myšlenka táborů vzala? Určitě děti běhaly po přírodě odjakživa, ale myšlenka potřeby tábora, jak ho známe dnes, začala zřejmě přicházet s dobou, kdy se lidé stále více přesouvali do měst a kontakt s přírodou ustupoval. První organizovaný tábor na světě zorganizovala YMCA v Anglii v roce 1907 pro 20 (některé zdroje uvádějí 22) dětí na ostrově Brownsea. Byl skautského typu a je zajímavé, že tato skupina – oddíl – pracuje v YMCA dodnes. Stala se také zárodkem světového skautingu, tedy i známé české organizace dětí a mládeže Junák.


Léta největší slávy zažilo tábornictví u nás zřejmě během první republiky. Už v roce 1921 měla YMCA 2 tábory – Masarykův na Sázavě u Soběšína a Orava na Slovensku, přímo pod Oravským hradem. V roce 1937 to už bylo 12 tábořišť. Kromě 2 zmíněných ještě Malé Karpaty, Veveří Bitýška u Brna (dnes Veverská), tábor Seton – Lubietová (B. Bystrica), Zdobnice v Orlických horách, Nižbor (Žloukovice) mezi obcemi Nižbor a Žloukovice na Berounce, Jablůnka v Beskydech, Hvězdov u Mimoně, Kummer u Mimoně, Vlčice u Staňovského rybníka a Devět mlýnů u Znojma. V létě r. 1937 je navštívilo 2 683 táborníků. Nedlouho poté však úspěšný rozkvět této činnosti přerušila druhá světová válka, kdy např. největší tábor YMCA – Masarykův na Sázavě – se stal táborem Hitlerjugend. Po válce se YMCA snažila táborovou činnost rychle obnovit, a tak proběhlo ještě několik sezon, ale padesátá léta přinesla nejen konec možnosti pořádat tábory, ale znamenala i ukončení činnosti celé YMCA komunistickým režimem.

Všechny tábory YMCA se vyznačovaly specifickým ymkařským duchem, vychovávaly děti a mladé lidi k samostatnosti, k pevnému charakteru, k tělesnému, duševnímu i duchovnímu rozvoji. Z táborů vždy vznikal tzv. Almanach, který zachycoval jeho průběh. Jednotlivé tábory měly i pečlivě vymyšlenou prezentaci, posuďte sami z dobových letáků:

„Horský tábor Ymky Orava – přednosti tábora: jedinečná poloha, horský vzduch, jehličnaté lesy, horské partie, množství jahod a malin, rybaření, vzorné vedení.“

„Veveří Bitýška – Letní tábor brněnské YMCA je v malebném údolí řeky Svratky, uprostřed lesů, chráněn od větru. Asi půl hodiny od hradu Veveří. (Vlakem neb autobusem 1 hod. z Brna.) Ideální místo na plování a veslování. Krásné výlety a exkurse. Účelná společenská budova. Organisovaný rekreační program. Odborné jazykové kursy. Opakování středoškolských předmětů. Účelné chaty, výborné stravování. Dobré prostředí. Zkušení vůdcové.“

„Pojeďte s námi do smavé české Kanady na krásnou dovolenou – Letní tábor pro mladé muže Vlčice. Nám patří Vlčice, nám patří svět.“


Jednou z nejpodnětnějších akcí v YMCA v této oblasti jsou dnes tábory seniorů, těch, kteří prožili předválečné a poválečné tábory jako děti a schází se dodnes na Masarykově táboře na Sázavě vždy na 3 dny, aby si znovu připomněli chvíle, které je právě na těchto táborech formovaly pro celý další život. Byť je jim dnes i hodně přes 80 let, každý rok se těší na opětovné setkání a jsou ochotni se sjet i z různých míst zeměkoule – tak silný vztah je k prožitým táborům YMCA váže. Je to setkání otevřené, takže letošní začátek září (4.–6. 9.) je nabídkou i pro vás, pokud chcete prožít nesmírně motivující inspiraci pro své tábory.

Tábory dnes
YMCA v ČR jako celek, tedy 29 kolektivních členů YMCA, pořádá každý rok kolem 100 táborů. Počet účastníků se pohybuje mezi 4–5 tisíci. Některé z nich jsou velké, jiné jsou naopak koncipovány jako malé – kolem 20 dětí, kde je pak možné věnovat se dětem individuálněji. Speciální kapitolu tvoří společné tábory pro rodiče s dětmi.

YMCA v ČR je držitelem akreditace MŠMT na Školení hlavních vedoucích táborů, každoročně pořádáme jedno školení, které je využíváno nejen vedoucími z YMCA, ale i z jiných organizací. Existuje i Táborový řád YMCA, který upravuje podmínky pro naše tábory a vymezuje, který tábor může nést označení YMCA. I když to není povinností danou státem, tak YMCA interně právě v tomto řádu přijala např. podmínku, že každý hlavní vedoucí tábora musí mít akreditované školení hlavního vedoucího. To vše s cílem zabezpečit co možná největší kvalitu našich táborů.

Program táborů je velmi pestrý. Je to dáno celkovou šíří aktivit, které YMCA nabízí během roku. Některé jsou tak zaměřeny více sportovně, jiné hudebně, turisticky, skautsky, přírodovědně nebo jsou zaměřeny outdoorově, závisí to také na věku účastníků, protože i ten je velmi široký, od 6 let až po vysokoškoláky. Tato rozmanitost je jistě výhodná, protože rodiče mohou najít pro své dítě tábor, který mu bude nejvíce blízký, na druhou stranu ovšem nelze tábory YMCA propagovat jako celek, protože každý je jiný. Jednotícím prvkem by měl být duch táborů, který jsem popsal výše. Ten by měl zůstat stejný bez ohledu na čas, samozřejmě s aktualizovanými formami práce. V tomto směru byl také letos upraven Táborový řád, tak aby každý hlavní vedoucí musel být činným členem YMCA, tzn. člověkem, který je aktivním křesťanem.

Dnes má YMCA v ČR ve vlastnictví 4 tábořiště. Historická – Masarykův tábor YMCA na Sázavě u Soběšína, Veverská Bítýška u Brna a Vlčice u Staňkovského rybníka. Čtvrtým je táborová základna Pastviny u Orlické přehrady. Mimo ně ale YMCA využívá i mnoho dalších tábořišť, které si pronajímá a to po celém území republiky.

Tábory na internetu
Ne, prožít virtuální tábor přes internet zatím (a doufám, že nikdy) nejde. Internet je však médium, skrze které se o táborech můžete dovědět mnoho informací a nalézt tam třeba i ten pro vás či vaše děti.

Na oficiálních stránkách YMCA: www.ymca.cz – pod odkazem Programy – zde vždy na jaře naleznete seznam táborů, které YMCA pořádá. Nejsou tam zdaleka všechny. Na řadu táborů totiž jezdí děti rády pravidelně každý rok, takže pořadatelská YMCA se svůj tábor ani nesnaží inzerovat, protože má plno. Také to svědčí o oblibě našich táborů u dětí i rodičů.

Stránky: www.tabory.ymca.cz – jsou určeny především vedoucím táborů a rodičům dětí. Jsou zde veškeré informace, které vám pomohou s přípravou tábora, aby mohl proběhnout ke spokojenosti všech a nic podstatného jste nezapomněli. Obsahuje předpisy, zákony, vyhlášky, formuláře ze všech oblastí, kterých se pořádání tábora dotýká – hygieny, práva, bezpečnosti atd. Najdete tu také jakýsi itinerář přípravy tábora, který vás povede tak, abyste v jednotlivých měsících před táborem nezapomněli udělat, zařídit či nahlásit některou podstatnou věc. Informace na tomto webu jsou orientovány především pro vedoucí táborů YMCA, ale víme, že je s oblibou využívají i vedoucí z jiných organizací.

Letošní sezona je za dveřmi. Většina dětí i rodičů už ví, kam pojede, respektive své dítě přihlásí. Také letos zažije několik tisíc dětí na táborech YMCA chvíle, které je budou provázet celý život. Chtěl bych proto vedoucím popřát hodně inspirace pro tvorbu programů, šťastnou ruku při výběru spolupracovníků, dětem dobrou partu a nadšení a všem pak skvělé počasí.

Jaroslav V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]