02/2018

Setkání YMCA 2018

Vydáno dne 11. 06. 2018 (827 přečtení)
Letošní Setkání YMCA proběhlo již tradičně v Masarykově táboře YMCA u Soběšína, a to ve dnech 18.–20. 5. 2018. Účastníci přijeli z 15 různých kolektivních členů YMCA.


Další ročník Setkání YMCA je za námi. To co zůstane, jsou opět vzpomínky… právě na společná setkání společně strávený čas, kdy jsme mohli relaxovat, odpočinout si, něco nového si zkusit, dozvědět se, zasoutěžit si, zazpívat či zasportovat si, ztišit se, přemýšlet, seznámit se, oslavovat, chválit, děkovat,…

Celý víkend začal jako vždy příjezdy účastníků, registrací, vybalováním, parkováním, zabydlováním se, vše proběhlo jako na drátkách, velké fronty se netvořily, bylo vidět, že mezi ymkaři panuje velmi nevědomá kooperativní synchronicita, alébrž příjezdy byly velmi plynulé. :-)

Během pátečního večera proběhl již třetí ročník oceňování dobrovolníků předešlého roku a zasloužilých členů YMCA. Celkem bylo oceněno 16 dobrovolníků z 10 KČ a 3 zasloužilí ymkaři – jmenovitě Jiří Horák z YMCA Praha, Hana Dolečková z YMCA Letohrad a Jaroslav Vojta Hynek z YMCA Olomouc. Dobrovolníci roku obdrželi keramické sošky andělů, zasloužilí členové stříbrné pamětní medaile YMCA. Všichni tři zasloužilí členové se s námi podělili o svůj životní ymkařský příběh. (Jejich medailonky si můžete přečíst v samostatném článku tohoto čísla, v příštích číslech pak s nimi postupně přineseme samostatné rozhovory.) Předávání cen zpříjemnili členové tensingu svým zpěvem.

Pro sobotní dopolední program byla připravena řada výtvarných a hudebních workshopů a sportovních aktivit pro dospělé i děti. Uskutečnil se již tradiční volejbalový turnaj dvojic, děti hojně využívaly nově zapůjčené boulderingové stěny, k dispozici byla opět lezecká síť, kterou přivezli, instalovali a obsluhovali ymkaři z Jindřichova Hradce. O své zkušenosti s vedením manželských setkání se s námi podělili manželé Švíkovi z YMCA Setkání.

Odpoledne si děti prošly pečlivě připravenou hru, kde se dozvěděly něco o Duchu, duši, těle a světě a proběhl také již 5. ročník Soběšínského pětiboje, který i letos připravil Lukáš Kuc z YMCA Sever. Letos se vytvořilo 5 družstev, které se utkaly v pěti různých disciplínách. Večer, při tradičním Ohni velké rady, byli slavnostně vyhlášeni vítězové všech soutěží. Nedělní bohoslužbu vedl Miloš Matys z YMCA Sever a o hudební doprovod se postarala na místě vzniklá skupina hudebníků.

Setkání 2018 se díky spolupráci všech zúčastněných moc povedlo a díky relativně dobrému počasí jsme se do tábora bez problému vešli i ve velkém počtu účastníků. Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na vedení workshopů, sportovních aktivit nebo se ujali jakékoli další služby! Děkujeme také panu správci Jaroslavu Javůrkovi a celému jeho týmu za velmi dobrou spolupráci a servis!

Již nyní se těšíme na příští Setkání, které se uskuteční 17.–19. 5. 2019 a všechny Vás na něj srdečně zveme!

Kristina Ambrožová a J. V. Hynek, YMCA v ČR, foto: J. V. Hynek, J. Bergerová a R. Šípek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]