01/2015

Stanovisko Světové aliance YMCA k životnímu prostředí

Vydáno dne 14. 04. 2015 (1225 přečtení)
YMCA věří, že:
  • Každý mladý člověk by měl žít v prostředí, které je rozvíjeno v podmínkách udržitelného rozvoje
  • Měli bychom být příkladem v používání postupů udržitelného rozvoje a respektovat životní prostředí
  • Mladí lidé by měli dostat příležitost učit se zastupovat zájmy v otázkách životního prostředí
  • Každý mladý člověk má schopnost přispět k omezení ničení životního prostředí a jeho důsledkůPozadí
Ničení životního prostředí, udržitelný rozvoj a omezení dopadu lidské činnosti na naši planetu bude jednou z největších výzev 21. století. Země je tím nejcennějším zdrojem, který mají mladí lidé k dispozici a přitom ho jako lidstvo ničíme.

Změna klimatu, časté bouřky, povodně, sucha a neudržitelný způsob výroby a spotřeby; nic z toho není problémem budoucnosti. Již teď ovlivňují mladé lidi, zvláště ve zranitelnějších zemích světa, ve všech oblastech jejich života a nárůst tohoto vlivu bude pokračovat.

Situace se nezmění, pokud nebudeme využívat postupů udržitelného rozvoje. Naopak se situace ve světě zhoršuje nejen pro současnou, ale i pro budoucí generace. Nemůžeme si dovolit ani jeden krok zpátky.

Naše stanovisko
My, jako YMCA, jsme zavázáni ochraňovat stvoření a posilovat mladé lidi. Je to o tom, kdo jsme a tato výzva je inspirovaná naším křesťanstvím a ekumenickou identitou.

Proto se zavazujeme a zároveň vyzýváme mezinárodní společenství, vlády, podnikatele a občanskou společnost na všech úrovních k:
  • Přijetí a dodržování ambiciózních cílů a to omezování ničení přírodního bohatství a vyzdvihování práva na život v udržitelném životním prostředí, což má přednost před jakýmkoliv jiným rozhodnutím. Je možné dělat více, než děláme dnes.
  • Shromáždění potřebných zdrojů pro projekty a iniciativy, které budou snižovat dopad člověka na planetu. Je možné dělat více, než děláme dnes.
  • Posílení solidarity mezi národy, aby praktiky, které nevedou k udržitelnému rozvoji, byly omezeny – zejména ve zranitelných oblastech světa. Je možné dělat více, než děláme dnes.
  • Bytí příkladem udržitelné praxe. Je možné dělat více, než děláme dnes.


překlad: Markéta Kratochvílová, ilustrační foto: J. V. Hynek (foceno na Slovensku)

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]