05/2010

Týden modliteb YMCA

Vydáno dne 15. 11. 2010 (2056 přečtení)
Týden modliteb YMCA je mezinárodní akce, která se tradičně koná už od roku 1904. Je to týden, kdy se lokální sdružení YMCA a YWCA v myšlenkách spojují a soustředí se na svoji práci v kontextu biblického slova, aby v Ježíši Kristu nacházela vedení a povzbuzení. Je to také čas modliteb. Jako zakončení Týdne modliteb YMCA je neděle 20. listopadu slavena jako Den míru.

Letos připadá Týden modliteb na 14. - 20. listopadu a má téma Women Creating a Safe World (Ženy vytvářející bezpečný svět).

Pro letošní Týden modliteb byly vybrány následující biblické texty:
14. listopadu: Izajáš 43,1 a 1.Královská 19,5b-6
15. listopadu: Soudců 19,25 a Deuteronomium 30,19
16. listopadu: Lukáš 10,38-42
17. listopadu: Izajáš 43,2;4
18. listopadu: Skutky 16,14-15
19. listopadu: 2. Samuelova 1,26 a Jan 11,33-35
20. listopadu: Izajáš 43,1-2 a Matouš 15,21-28

Susan Brennan, předsedkyně světové YWCA a Ken Colloton, předseda Světové aliance YMCA se v úvodním zamyšlení k této akci ptají a dodávají:
Jak může k bezpečnosti světa přispět YMCA a YWCA?
Bezpečný svět znamená svobodu bez násilí ve všech oblastech. „Být v bezpečí“ znamená moci si užívat univerzálních lidských práv a žít bez omezení diskriminací a stigmaty. Obdarování, která dostali muži a ženy, mají společně přispívat k blahu společnosti. Znamená to zajišťovat rovný přístup k přesným a spolehlivým informacím pro všechny, aby muži i ženy, mladí i staří byli schopni zodpovědně činit rozhodnutí. Znamená to vytvářet společnosti, kde všichni lidé chtějí spolupracovat pro společné dobro, místo aby soutěžili mezi sebou.

Můžete se připojit.

Marie Čašková

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]