09/2006

Vliv násilí v médiích na děti a mládež

Vydáno dne 24. 11. 2006 (9513 přečtení)
V minulém roce Bílý kruh bezpečí (občanské sdružení na pomoc obětem trestných činů) uskutečnil seminář na téma Vliv násilí v médiích na děti a mládež. Nad seminářem, který proběhl v Praze, převzal záštitu Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Příspěvky, které zde odzněly, byly vydány organizátorem ve sborníku koncem roku 1994.


Zájem o tento seminář byl velký, a to jak z řad umělců, pracovníků médií, těch, kteří pracují s dětmi a mládeží, tak i pracovníků policejních orgánů.

Podstatná část příspěvků byla zaměřena na televizi. Tato se postupně stává stále větším společníkem dítěte, zejména když postrádá kontakty v rodině. Lze mluvit o fenoménu návykového sledováni televize. V r. 1990 strávilo průměrné americké dítě ve věku 2–5 let sledováním TV více než 27 hodin týdně. Je nutné si ale uvědomit, že v podstatě děti až do věku 3–4 let (u méně zralých jedinců se věková hranice může zvýšit) nedokáží v TV programech rozlišovat mezi skutečností a fikcí, a to ani s pomocí výkladu dospělých. V jejich myšleni je pak TV program zdrojem reálných informací. Může tedy nabýt dojmu, že násilí je každodenním jevem a jeho páchání společenskou normou. Násilí v současné televizi je realističtější, často bývá spojováno s humornou nadsázkou, mezi hrdinou a zločincem nebývá výraznější rozdíl, násilí a brutalita jsou stále více vyčleňovány z kontextu a ztvárňovány jako základ lidského jednání.

Časopis Květy provedl průzkum v době od 2. 5. do 8. 5. 1994, kdy se sledovalo vysílání ČT 1 a Novy. Diváci mohli za toto období shlédnout celkem 121 vražd a zabití, 76 ostatních úmrtí, 9 znásilnění, 26 týrání, 141 střílení, 129 krádeží, 79 válek, 90 havárií, 30 katastrof, 117 rvaček a 244 ostatních forem násilí.

Od roku 1960 vzrostl americký důchod třikrát, kriminalita o 560 %. Americká TV, u které už od padesátých let vysedávaly celé rodiny, formuje ve značné míře výchovu i názory svých diváků. V poslední době v talk-show jsou „oslavováni“ členové manželského trojúhelníku, prostitutky, které „milují svou práci“ (něco obdobného lze vidět i v některých pořadech TV Nova), otcové, kteří zneužívají své dcery, masoví vrahové. Pro konferenciéry jsou podobné pořady důkazem jejich „profesionality“. V myšlení lidí však dochází k posunu, který zpětně deformuje žebříček společenských hodnot a pravidel morálky.

Prof. JUDr. Jan Musil, DrSc., rektor Policejní akademie ČR, upozornil na několik závažných faktů. Pachatelé získávají rychle hotové návody k jednání, a to zejména hromadnými sdělovacími prostředky. I prvopachatelé včetně dětí a mládeže jsou sto páchat velice dokonalé delikty právě na základě přebírání hotového modelu jednání. Tím se zvyšuje riziko jejich neodhalení. Další instruktivnost médií se projevuje v oblasti učení pachatele trestných činů, jak se vyhnout trestní odpovědnosti a chovat se v průběhu trestního jednání tak, aby ztížili své usvědčení. Jedná se například o různé způsoby ničení stop, zabraňováni tomu, aby tyto stopy vznikly.

Brandon S. Centrwall svými pracemi prokázal, že po zavedení TV stoupl v USA a Kanadě počet zabití téměř dvojnásobně. Když se od roku 1975 rozběhlo TV vysílání v JAR, zaznamenali do 12 let o 130 % zabití více. V jednom kanadském městě, kde mohli přijímat TV signál až od r. 1973, fyzická agresivita dětí během dvou let narostla o 160 %. Dospěl k závěru, že sledováni násilí v TV během dětství je predisponujícím faktorem poloviny násilných činů.

Na vzpomínaném semináři vystoupili umělci s peticí, ve které žádají Parlament České republiky: „Nechť je 1. zakázáno prodávat a půjčovat dětem a mládeži jakékoli nosiče informací, které ohrožují jejich zdravý vývoj, 2. účinným způsobem regulováno veřejné předvádění brutality, zejména v televizi a v kinech.“

Seminář o vlivu násilí v médiích na děti a mládež jednoznačně upozornil, že se jedná o závažnou problematiku, která se může stát časovanou bombou lidské komunikace a že je tedy nutné a nanejvýš aktuální hledat řešení.

Jaroslava Králová
(Převzato z Forum scientiae, Bratislava, 1995.)


Dovětek: Zdá se vám tento článek poněkud zastaralý? Ano, je starý přesně 11 let. Kam se od té doby televizní, ale i celý mediální svět posunul? Mám za to, že je stále aktuální...

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]