02/2013

We Love 2 Live in Prague 2013

Vydáno dne 15. 10. 2013 (1499 přečtení)
4.–10. 8. se již potřetí v Praze konal YMCA Europe Festival. Tentokrát na něj přijelo 4 600 mladých lidí ze 70 zemí světa. Česká YMCA byla jako již tradičně zapojena do příprav. Organizovali jsme opět tzv. City Day – tedy den v Praze, jehož cílem bylo představit město Praha účastníkům v kombinaci s programy YMCA v ČR.


Na přípravách se podílel tým z Ymek Praha, DAP, Děčín (Brniště) a ústředí YMCA v ČR. Celkově jsme společně realizovali 5 stanovišť po Praze a závěrečnou manifestaci na náměstí Jana Palacha. Akce se velmi vydařila a byla hodnocena kladně jak organizátory festivalu, tak samotnými účastníky. A jak jednotlivá stanoviště vypadala?

Palác YMCA
Účastníci zde měli možnost osobně se potkat s významnými postavami historie YMCA a vyplnit si krátký kvíz. Mohli se také potkat s novou generální sekretářkou Miladou Pajgrtovou, pro niž byla celá akce také skvělým úvodem pro získání mezinárodního rozhledu v YMCA. Velice populární byla i prohlídka střechy Paláce YMCA. Jelikož byl horký letní den, vhod přišlo také osvěžení v podobě ledového čaje v tělocvičně Sportcentra. Velké díky patří celému přípravnému týmu za Palác: Andree Gröschlové, Markétě Kratochvílové, Filipu Rajnochovi a dalším dobrovolníkům a také vedení Paláce a Sportcentra YMCA!

Petřín
Původní záměr poetického a meditativního prostředí se příliš nevydařil, jelikož na stanoviště začaly záhy po otevření proudit davy lidí nejen z blízkých kolejí Strahov, kde byli někteří účastníci festivalu ubytováni, aby si vyzvedli balíček s obědem, což nebylo v původním plánu. Nicméně se stanoviště moc povedlo: k dispozici byly deky a polštáře k relaxaci na trávě, balonky s logem YMCA a především volný vstup na Petřínskou rozhlednu a do bludiště. Velký dík za spolupráci patří Muzeu hl. m. Prahy a týmu sestávajícího se z Kristiny Berušky Ambrožové, Jaroslava Vojty Hynka, Petry Opočenské a dalších dobrovolníků!


Vítkov
Na hoře Vítkov jsme pro návštěvníky festivalu připravili bohatý program na dvě témata. Vně Památníku se účastníci mohli seznámit interaktivní formou s tím, jak vypadal život za komunismu. Program připravila Eliška Venglařová, které tímto děkujeme za obětavou pomoc. Uvnitř památníku byl pak Ymkou Děčín (potažmo Brniště – děkujeme zejména Hance Kucové a Anetě Kriššákové) připraven duchovně-výtvarný program zamýšlející se nad tématy z života. Za spolupráci rovněž děkujeme Národnímu muzeu, které nám umožnilo program realizovat ve svých prostorách.

Dixie
Zásluhou Eliáše Molnára z YMCA Praha a jeho týmu se uskutečnilo také „outdoorové“ stanoviště na zahradě klubu Dixie. Kdo přišel, nelitoval, neboť si mohl vyzkoušet např. lukostřelbu, horolezeckou stěnu nebo dobrodružný sjezd na laně.

Manifestace na náměstí
Závěrem dne jsme pozvali festivalové účastníky ke shromáždění na náměstí Jana Palacha. Skvělý program připravili Radim Žárský a Filip Gröschl. Jednalo se o celkové zakončení dne a zamyšlení nad silou lásky, která má moc rozpouštět ledy a měnit tento jinak beznadějný svět. Zakončení doprovodil tancem Ten Sing Tyjátr pod vedením Gábiny Strádalové a zazpívala Katka Javůrková. Spontánně se do programu zapojili také samotní účastníci, kteří zazpívali Ymce Europe k narozeninám.

Alžběta Čechráková, foto: Jan Zálešák

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]