02/2016

YMCA a tábory

Vydáno dne 17. 06. 2016 (2735 přečtení)
Nacházíme se na prahu prázdnin, a proto není na škodu se vždy jednou za několik let věnovat tématu táboření. Zvláště, pokud k němu jako ymkaři máme co říct. Nejen vzhledem k tradici – vždyť YMCA stála u zrodu moderního organizované táboření – ale i proto, že tato forma práce s dětmi a mládeží je významnou součástí našich aktivit i dnes.


V letošním roce uspořádáme 54 táborů což je o 4 více než v loňském roce. Jejich zaměření je velmi různé, stejně jako celý program Ymky. A je to dobře, když se podíváte na předposlední stranu obálky Proteinu na anketu, uvidíte, že přesně taková je poptávka – velmi vyrovnaná. Výsledek je to tedy pro Ymku velmi povzbudivý a jde jí do karet, protože nenabízí jeden typ táborů a to je určitě i dobrý příslib do budoucna.

Pro inspiraci všem táborníkům několik prvorepublikových myšlenek a nápadů – jak to dělali a také jak své tábory propagovali. Dodnes je jedním z nejkouzelnějších míst pro táboření naše táborová základna YMCA na Vlčici na Staňkovském rybníku (dříve veden jako jezero). Nechte se okouzlit prvorepublikovými formulacemi a nalaďte se na táborovou sezónu… Následuje doslovný přepis archivních materiálů z roku 1930 a 1931.


TÁBOR „VLČICE“
přírodní reservace táborníků


V republice máme několik letních táborů, určené pouze pro chlapce, ale pro dospělé členy YMCA nemohlo býti dosud nic učiněno, aby o své dovolené unikli městskému ruchu a našli vhodné, klidné místo pro zotavení a osvěžení.

Letošního roku Pražská YMCA zařizuje v lesní a vodní reservaci na „Vlčici“ na Staňkovském jezeře pro své členy camp, kde v nádherných přírodních krásách najdou členové to, po čem dlouho toužili: klid uprostřed hlubokých lesů, ideální podnebí, všestrannou a pestrou rekreaci, zábavu a potěšení.

Dospělí členové jsou ubytování zvlášť, odděleně od chlapců, při tom ale mohou se zúčastniti táborového programu jako: ranních cvičení, vodních sportů, lukostřelby, závodů a turnajů, výletů, zálesáctví, volley-ballu a jiných míčových her, táborového ohně, atd. Může se předpokládat, že většina dospělých členů v nádherném prostředí úplně zapomene na svůj věk.

Mezi vysokými a hlubokými lesy, táhnoucími se mnoho kilometrů k Jindřichovu Hradci a dále do Českomoravské vysočiny a na straně opačné daleko do Rakouska, v posvátném klidu a tichu prostírá se jezero Staňkovské, více jak 8 km dlouhé, s písčitou pláží znenáhla se svažující do jezera. Příroda sama v těchto místech vytvořila vyvýšený, vysokými borovicemi a smrky porostlý výběžek do jezera, zv. „Vlčice“, na němž je účelně vybudován tábor, nesoucí podle něho své jméno. Z tohoto výběžku je překrásný pohled na okolní divoké lesy, obě plochy jezera a na protější břehy, kam s večerním soumrakem přichází z rakouských lesů vysoká zvěř, aby uhasila žízeň čistou jezerní vodou. Tento úchvatný kraj plným právem může býti pojmenován „jihočeskou Kanadou“, ve které pobyt působí dojmem nezapomenutelným.

Jezero Staňkovské je na úpatí krásné hornaté oblasti, jež se rozprostírá ve velikém okruhu a jejíž krásy teprvže poslední dobou nacházejí plného zhodnocení. Podnebí jest mírné, uklidňující, vyznačující se v létě nadprůměrnou teplotou; lesní a jezerní klíma zmírňuje však neobyčejně tyto poměry. Veliké bohatství ozonu a čistota vzduchu jsou lidskému organismu neobyčejně příznivé. Procházky lesem a kolem jezera, výlety do romantického okolí, písčitá pláž s jemně zrnitým pískem, koupání v čisté, mírně tekoucí vodě, projížďky v loďkách, (canoe, jolly, plachetky, maňásky, šinágle) po nejdelším jezeře v republice, různé hry a ostatní možnosti všestranné rekreace.

PROGRAM
Tábor “Vlčice“ je zřízen pro rekreaci upevnění zdraví a výchovu charakteru. Charakter hocha je výsledkem zkušeností; podle toho, co vidí, slyší, koná, o čem uvažuje, podle toho také se utváří jeho charakter.

Záleží tedy hlavně na prostředí v jakém se hoši nacházejí. Dejte jim prostředí vhodné jejich věku a upevníte jejich charakter. Letní prázdniny jsou právě dobou, ve které hoši potřebují nejvíce dobrého vedení a inteligentní kontroly v každém počínání. Není chlapce, který by neměl zábavu, sport, námahu, dobré jídlo a práci, ve které nalézá potěšení. Každý chlapec rád napodobí svého vůdce, který je mu vzorem. Tábor „Vlčice“ umístěný uprostřed jihočeské Kanady, mající cvičené a charakterní vůdce, je pro starší chlapce takovým vhodným prostředím. Nový a účelně vybudovaný a důkladně vybavený tábor má vzorné vedení. Táborový program obsahuje všechny hlavní druhy sportu: canoistiku, zálesáctví, athletiku, plavectví, míčové hry atp., odborně vedené. Každá táborová činnost je vhodně zařazena, a každému účastníku je dána možnost účastniti se jí podle vlastního výběru.DENNÍ POŘAD
Táborový program je bohatý a směřuje k výchově tělesné, mravní, duševní a společenské. Obsahuje ranní cvičení, osvěžení ve vodě, rozmluvy o životních otázkách, táborové povinnosti, úklid v chatách, přípravu táborového ohně, zpěv, hudbu, zálesáctví, lukostřelbu, ruční práce, vyučování cizím jazykům (němčině, angličtině), závody, turnaje, výlety, plavectví, veslování, athletiku atd. Každá složka táborového života směřuje ke společenské výchově, zodpovědnosti, řádnému občanství, přátelství a jiným vlastnostem charakteru. Nedělní bohoslužby jsou úzce spjaty s táborovým životem a náboženství se projevuje jako normální, přirozená složka táboření.

Tolik citace!

Samozřejmě každý tábor potřebuje nejen důkladnou přípravu programu, ale také zázemí - tábořiště, proto nepřeskočte následující krátký příspěvek, jak to chodí na takové brigádě - právě na Vlčici dnes. Děkujeme všem správcům, kteří se starají o táborové základny a také všem, kteří věnují svůj čas a schopnosti dětem jako vedoucí. Pěkné léto všem!

J. V. Hynek, foto: YMCA Brno, Husinec a Archiv YMCA

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]