04/2017

YMCA Sever

Vydáno dne 11. 12. 2017 (779 přečtení)
Představujeme nového kolektivního člena

YMCA Sever vznikla v letošním roce osamostatněním části aktivit kolektivního člena YMCA Děčín. Počátek její činnosti sahá do roku 2000 k letním táborům na statku v Kunraticích, postupně se pak rozšířila do několika míst: do Jablonce nad Nisou, Cvikova, Brniště a Bělé pod Bezdězem. Všechny naše aktivity jsou otevřeny lidem z našeho bližšího i vzdálenějšího okolí. Máme za sebou pestrou škálu klubů a akcí, dále se zmíním o těch aktuálně probíhajících a plánovaných.


V Bělé pod Bezdězem funguje klub deskových her Fileo určený především dětem, s každoročním turnajem pro mladé i hravé dospělé, kam jsou zváni všichni nadšení přespolní, a s 24 hodinovým herním maratonem, kde opravdu není prostor na spánek. Úspěšně také proběhl první ročník herní víkendovky, při které si na své přišel jak duch, tak duše i tělo všech zúčastněných.

V Brništi se v příštím roce bude konat 20. ročník Lužické sedmičky, 25 hodinového 99 km dlouhého pochodu přes 7 vrcholů Lužických hor. K pochodu je přidružena jarní chata, kam můžou zapálení šlapeři pozvat i svoje kamarády nebo rodiny, trasy jsou poněkud vstřícnější.

Baby klub je setkávání maminek s malými dětmi, které rády společně nejen povídají, ale i tvoří či pořádají výlety. Navazující aktivitou pak je výroba adventních věnců, jedinečná příležitost sdílet smysl Vánoc, tak jak jim rozumíme my.

Druhý rok fungování načal skautský oddíl Gruniště. Ve Cvikově je kromě vyhledávaného letitého skautského oddílu Medvědi v provozu mateřské centrum Ovečka s krásnou hernou a milou atmosférou, kde si děti pohrají a rodiče v klidu popovídají. Cvikovští dále pořádají příměstské English campy s výukou rodilých mluvčí a víkendovky Ympuls pro dorost a mládež zaměřené na duchovní růst a kreativitu, kde se potkávají mladí ze všech našich míst a z různých křesťanských denomiancí. Doménou skupiny v Jablonci nad Nisou je skautský oddíl sestávající z družin Lvů, Bouřek, Vlčat a Bledulek, který funguje již od roku 2002 a „potýká se“ se stále větším zájmem ze strany dětí a rodičů.

Skautské oddíly v Jablonci, ve Cvikově a v Brništi mezi sebou úzce spolupracují metodicky, na akcích a na táborech. K činnosti skautských oddílů patří kromě pravidelných týdenních schůzek výpravy, víkendové akce, tábory a např. rozdávání betlémského světla před Vánoci. Drakiády a kuličkiády pořádané na různých místech se snaží vytáhnout děti a jejich rodiče ven a najít znovu kouzlo tradičních dětských her.

Společným počinem vedoucích a praktikantů ze všech našich 4 skupin pak je tradiční letní tábor otevřený všem našim kamarádům, spolužákům i náhodným známým v krásné přírodě Lužických hor.

Protože jsme rozmístění na různých místech relativně hodně od sebe vzdálených, a to ve dvou krajích a třech okresech, shodli jsme se na názvu YMCA Sever. Ještě byly ve hře „Sudety“, ale s těmi se můžete potkat už jen na každoročním soběšínském pětiboji. Pod názvem YMCA Sever se budeme těšit na viděnou na dalších akcích a školeních v rámci YMCA v ČR i v zahraničních programech, kterých se naši mladí moc rádi účastní.

Sice jsme si zatím nevybrali žádný biblický verš za své motto, ale rozhodně nás baví jít společně cestou za Pánem Ježíšem, učit se o Bohu, povzbuzovat se ve víře i ve službě, žít v hluboké radosti a nést pokoj i ostatním, které skrze své aktivity také zveme na cestu následování Krista. Těší nás, když se účastníci zapojují při různých příležitostech do studia Bible, a snad ještě víc, když se na Boha ptají při pohledu na naše životy.

Já osobně úplně nejvíc prožívám to, že jsme jeden tým v jednom Duchu, to, že když se dáme dohromady za účelem uspořádat něco pro sebe a pro druhé, fungujeme jako rodina, do které rádi přicházejí právě i ti pozvaní „zvenku“.

Hanka Kucová, předsedkyně YMCA Sever

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]