12/2006

Zamyšlení z Gospel Night 2006

Vydáno dne 22. 02. 2007 (2658 přečtení)
Zas budou Vánoce... Ty svátky vkladních knížek...

Téma dnešního večera je OBSAZENO. Sešli jsme se na Gospel Night, noci či alespoň večeru, ve kterém by měl zaznít gospel. A slyšeli jsme i písně, které do tohoto žánru můžeme zařadit. Co je gospel odborně vysvětlil ve svých vstupech už moderátor Bond. Stručně řečeno – gospel je píseň o evangeliu – neboli o dobré zprávě, že se narodil Ježíš. Pro to, abychom tento večer mohli společně prožít, se však musel někdo rozhodnout, rozhodnout se, že jej naplní – OBSADÍ právě tímto tématem. Bez tohoto rozhodnutí mnoha mladých lidí by byla předvánoční doba spíše popsatelná textem jedné písně Petra Skoumala.

Jsme na koncertě, takže si dovolím celý text jeho písně přečíst.

.........
Předvánoční koleda
Petr Skoumal

Zas budou Vánoce
kdekdo je před problémem
Jak urvat alespoň
Tu hvězdu nad Betlémem

Jak vyhrát na frontě
a sehnat to co není
Zas budou Vánoce
ty svátky zapomnění

Zas budou Vánoce
ty svátky vkladních knížek
Dav najde Ježíška
a hned ho sejme z kříže

Bude z něj manekýn
tak do výkladních skříní
Nade vším zakrouží
solventní cherubíni

Zas budou Vánoce
těžko jít proti větru
Dveře se zavřely
kdo na to doplatí?

Těhotná Marie
mačká se někde v metru
Bojím se miláčku
mám strach že potratí

........

Ten text je mrazivý, alespoň pro mě. Žijeme v době, ve které když rozpažím, tak si budete všichni myslet, že přijde narážka na oblíbenou reklamu. Nikomu se nevybaví ukřižovaný Kristus, přestože jsme v kostele.

Naši mysl máme OBSAZENOU! Čím? To záleží jen a jen na nás. Je naše mysl OBSAZENA myšlenkami o všech těch krásných a barevných věcech, které nám jejich zakoupením zajistí dokonalé štěstí? Nebo nespokojeností a pesimismem, strachem a úzkostí? Život je ale také o lásce, přátelství, kráse, důvěře, odpuštění, přijetí. Každý prožívá jedno i druhé, jsme součástí světa, který nás obklopuje a také okolnosti hrají v životě člověka velkou roli. Mnohem větší však hraje svoboda člověka rozhodnout se, čím chce OBSADIT svou mysl, čemu dá ve svém životě prostor. Z Lukášova evangelia (gospelu) se dozvídáme, že Marie naštěstí nejela někde v metru... ale že jak píše Lukáš 2,7: I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo pod střechou. I tehdy měli všude OBSAZENO a nenašlo se pro těhotnou Marii místo, kde by mohla porodit Syna.

Dnešní večer se nám podařil OBSADIT gospelem – evangeliem. Jak to bude zítra a příští týden a příští rok? Přeji nám všem Vánoce OBSAZENÉ tím, pro co se svobodně rozhodneme.

J. V. Hynek

_____________________________________________

GN očima účastníka

Již tradičně se 8. 12. konala pražská Gospel Night. Ještě ani nepominul strach z čertů od Mikuláše a už zase začínáme zlobit. To se potvrdilo, když jsme v sobotu rozdrnčeli starobylé zdivo poklidného kostela U Klimenta. Ať se čerti čertí, jak chtějí, ale zazněla tam mimo jiné spousta křesťanských písniček. Celkem 6 tensingových sborů (z Prahy, Mělníka, Náchoda, Trutnova, Vrchlabí a speciální TS skupina Želiv) se sjelo z celých Čech, aby předvedlo své více či méně nacvičené songy. Bylo hezké sledovat, jak se většina tensingů rozezpívávala ještě před kostelem a jejich hlasy pronikaly do večerní atmosféry stmívající se Prahy, patrně jim na kvalitě vystoupení moc záleželo. Než vše začalo, byl jsem ještě jmenován vrchním ředitelem úklidové čety. Najednou se ale sešeřilo jako v kině a na plátně se objevil, kdo jiný, než Bond. Celý večer se tomuto moderátorovi snažili sebrat popularitu na svou stranu tensingové sbory, ale těžko říct, zda-li se jim to zdařilo. Bond je prostě Bond.

O písničkách tensingů vám asi mnoho neřeknu, protože zpívat umím akorát z papíru, nikoliv však už na papír. Mezi výkony sborů, které si diváci náramně užívali, přišlo na řadu ještě improvizační divadlo, které bylo vtipné i vtipné. Když dojemné kino strhlo oponu a světla se opět rozžehnula ani jsme jako úklidová četa neměli moc práce. Jen si někdo zapomněl na židli salám ve vakuovém balení, a tak mu tímto chci poděkovat za soucit k hladovému. Toť vše.
Vladislav Hruška z Prahy, TS Želiv

Dovětek: Po samotném vystoupení tensingových skupin ještě následovala jako každý rok „afterparty“ v Paláci YMCA, která byla určena především pro ty, kteří v Praze přespávali do soboty. A tak bych chtěl ještě poděkovat organizátorům, že zajistili dobré občerstvení a slušný výběr filmů, z nichž nakonec zvítězila animovaná dekadentně laděná komedie Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Dík také samozřejmě patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této předvánoční akce, a všem, kteří zpívali, hráli či jen poslouchali.
Ondřej Strádal, TS Želiv

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]